รายการข้อสอบถาม

รหัส เรื่อง ผู้ถาม วันที่
19 อยากให้มหาวิทยาลัยมี นศ.วิทยาเขตขอนแก่น 20/06/2008
53 เรื่องแม่บ้านประจำโรงอาหาร momoji 28/07/2008
38 ตั้งคณะ นศ.วิทเขตโคราช 10/07/2008
64 กำหนดการรับปริญญาปีนี้ หมูอ้วน 30/08/2008
63 อยากรู้ค่ะ นักศึกษา 29/08/2008
62 เมื่อไรอาจารย์จะติดไฟสัญญาณจราจรหน้ามหาวิทยาลัย ผู้ปกครองนักศึกษา 28/08/2008
56 การติดต่อขอรับใบรับรองการศึกษา วรกริช แพงศรี 10/08/2008
78 Internet ช้ามาก นักศึกษา มทร. 22/09/2008
75 อยากมี เวที รุ่นพี่รุนน้อง ได้คุยกัน รุนพี่ ที่เดินจากมา 15/09/2008
79 ระเบียบหอพักใน ม. นส.วศ.บ 22/09/2008
80 Internet IT-Boy 24/09/2008
86 การรับเข้าศึกษาครับ เด็กดี 30/09/2008
55 เรื่องอินเตอเน็ตเล่นไม่ได้ และช้ามากมาย นู๋เอง 31/07/2008
46 เรียนไม่เต็มที่ อิทธิพล (นักศึกษาสัตวศาสตร์) 24/07/2008
41 ร้องเรียนขายน้ำดื่ม มทร.อีสานเกินราคากำหนด นักศึกษา 15/07/2008
30 อาคารสถานที่ น.ศ.rmuti 01/07/2008
44 มหาวิทยาลัยราชฯ มีการเปิดการสอนหลักสูตรวิศวคอมพิวเตอร์หรือเปล่า นักเรียนโรงเรียนพระทองคำวิทยา 24/07/2008
50 การจัดโครงการอบรมสัมมนานอกสถานที่ อ. ณัต 25/07/2008
54 ที่จอดรถจักรยานยนต์ ratanaporn 30/07/2008
51 ทำถูกหรือปล่าว,อยากให้ทำ มทร.พัฒนา 28/07/2008
57 ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ของมทร.อีสาน วข.ขอนแก่น 13/08/2008
27 การจราจรหน้าเทคโนฯ นักศึกษาผู้เดือดร้อนเรื่องรถ 27/06/2008
109 กำลังหาที่ศึกษาต่อค่ะ คนขอนแก่น 20/10/2008
106 การเข้าศึกษาต่อค่ะ ธนัชพร 19/10/2008
81 เงิน กรอ ขอให้ตอบด่วนครับ ผู้**้ กรอ. 25/09/2008
82 เงิน กรอ. ปี 1 กรอ 26/09/2008
77 วันรับปริญญา F 20/09/2008
88 สถานที่รับปริญญา Tolo 02/10/2008
48 อยากรู้จัง พระทองคำวิทยา 24/07/2008
67 เทคโนเปิดรับเเล้วหรือยัง ปาล์ม 09/09/2008
67 เทคโนเปิดรับเเล้วหรือยัง ปาล์ม 09/09/2008
67 เทคโนเปิดรับเเล้วหรือยัง ปาล์ม 09/09/2008
67 เทคโนเปิดรับเเล้วหรือยัง ปาล์ม 09/09/2008
67 เทคโนเปิดรับเเล้วหรือยัง ปาล์ม 09/09/2008
74 การเปิดรับสมัค นาย พายุ ไชยแสง 15/09/2008
58 อยากเข้าเรียนที่ราชมงคลอีสานคะ เด็กอยากที่เข้าศึกษาราชมงคลคะ 16/08/2008
71 ศึกษาต่อที่มทร. ณาฑี 11/09/2008
93 การอนุมัติการสำเร็จการศึกษา aaa 07/10/2008
90 ระบบตรวจสอบผลการเรียนและลงทะเบียนเรียน ttt 07/10/2008
65 เครื่องแต่งกายพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อใหร่จะประกาศใช้ พนักงานมหาวิทยาลัย 01/09/2008
87 บัตรเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ 01/10/2008
15 ระบบรายชื่อนักศึกษา อ.จิรพงษ์ 19/06/2008
61 ระบบลงทะเบียนเรียนครับ และระบบอื่นๆ น.ศ. วิทยาเขตขอนแก่น 28/08/2008
60 เรื่องทุนการศึกษา อาจารย์ รม. สกลนคร 24/08/2008
43 หอใน ToT 18/07/2008
98 ชุดครุย วิภารัตน์ 16/10/2008
107 กยศ. วศ.บ โยธา 20/10/2008
97 เงินค่าเทอม นักศึกษา 15/10/2008
110 เงินค่าเทอม นักศึกษา 21/10/2008
108 เงิน กรอ ไม่ออก นศ.สมทบ 20/10/2008
116 คำถามไม่ได้รับคำตอบ ผู้ปกครอง 04/11/2008
133 ราคาข้าวในโรงอาหาร นักศึกษา 24/11/2008
137 เรื่องอาหารที่โรงอาหาร เด็กเรียน 26/11/2008
153 เงินกองทุนฯ นักศึกษา 06/12/2008
145 ปัญหาสิทธิการลาพักผ่อน กับการใช้ดุลยพินิจของผู้รับมอบอำนาจ นายไกรยุทธ แน่นอุดร อาจารย์ระดับ 7 02/12/2008
130 เปิด ปวช.ที่ขอนแก่น อาจารย์ขอนแก่น 19/11/2008
129 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว อาจารย์ขอนแก่น 19/11/2008
131 เรื่องการปรับเลื่อนตำแหน่ง วข.สกลนคร 21/11/2008
135 การประเมินเลื่อนระดับของข้าราชการพลเรือน 1. ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหนและจะนำเสนอสภาฯ เมื่อไร 24/11/2008
149 มาตรฐาน นักศึกษา 03/12/2008
202 ISOมหาลัยของเรา AC. 13/01/2009
197 สหกรณ์ออมทรัพย์ อาจารย์ 08/01/2009
171 สหกรณ์ออมทรัพย์ Future plan 18/12/2008
217 แจ้งระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ครับ bowluktung 29/01/2009
199 มาตรฐานISO AC. 09/01/2009
96 การพิจารณาบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงาน 1.3 ลูกจ้างชั่วคราว 14/10/2008
120 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท อำนวย 08/11/2008
204 ขยะในมทร. ผู้อาศัย 18/01/2009
174 สอบถามความเป็นธรรมเกี่ยวกับการช่อมบำรุงหอพัก ท่านผู้ไม่มีอำนาจ 18/12/2008
210 ระบบทะเบียน มทร.อีสาน โดโด้ 24/01/2009
185 เมื่อไหร่จะประกาศเรียกสำรองครับ เด็กเรียน 25/12/2008
207 อินเตอร์เน็ต นักศึกษา 23/01/2009
206 อินเทอร์เน็ต ที่วิทยาเขตขอนแก่น นศ.วิทยาเขตขอนแก่น 21/01/2009
203 Homepage น่าสนใจมาก ผู้ชื่นชม มทร.อีสาน 15/01/2009
196 สอบถาม เจ้าหน้าที่ห้องสมุดชอบนอนและไม่ทำงาน 07/01/2009
213 เกี่ยวกับ ภาคสมทบครับ อยากเรียน 26/01/2009
440 การขอผอนผัน 111 24/04/2009
483 อยากทราบปฏิทินการศึกษา 2552 คับ นักศึกษา ME.19 22/05/2009
454 ใบรับรองผลการเรียน นักศึกษาปีสุดท้าย 07/05/2009
473 อยากทราบว่าเกรดที่ออกวันที่ 25 พ.ค. 52 ในทรานสคิรปตัวจริงระบุวันจบวันทึ่เท่าไร นักศึกษาป.ตรี 15/05/2009
474 วศ.บ.โยธาสมทบ ผู้อยากเรียน 16/05/2009
478 การยกเลิกการรับสมัคร ปวส. นักศึกษา มทร. 18/05/2009
497 ปริญญาโท Nutcha 28/05/2009
496 สร้างหอพระ บุคคลากร 28/05/2009
495 ข้าราชการใช้อำนาจหลวงหาเรื่องประชาชน ประชาชนผู้เสียภาษี 28/05/2009
494 แก้ปัญหาบุคลากร ประชาชนผู้เสียภาษี 28/05/2009
211 การเรียนการสอนที่ขอนแก่น อาจารย์ขอนแก่น 26/01/2009
446 การแจ้งข่าวทางอินเตอร์เน็ต sitnongผู้ปกครอง 30/04/2009
447 เรียนท่านอธิการ อยากเรียนเทคโน 01/05/2009
486 สมควรเอาผิดกับผู้รู้เห็นการกระทำอันก่อเสียชื่อเสียงมหาวิทยาลัยหรือไม่ อาจารย์ มทร.อีสาน 23/05/2009
506 รับปริญญา ศิษย์เก่า มทร. 02/06/2009
507 อยากเรียนที่นี่ นาย วิวรรธน์ กมิมูล 03/06/2009
512 การรับน้องใหม่ อยากให้สถาบันนี้เน้น สอนด้านวิชาการมากๆหน่อย 03/06/2009
505 การจราจรตอนเย็น นศ.สมทบ 02/06/2009
504 การออกฝึกงานของนักศึกษา ผู้จัดการบริษัท 02/06/2009
503 หอพักขายของแพงเกินไป (ลูกชาวนา) 02/06/2009
502 ตรวจสอบการเรียนไม่ได้ทางอินเตอร์เน็ต CS#1 01/06/2009
493 การลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ท เด็กโคราช 26/05/2009
498 อยากทราบวันที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุในTranscript ซึ่งจะได้รับในวันที่ 23มิถุนายน 2552 คะ นักศึกษาปริญญาตรี 29/05/2009
515 แผนกเอกสารการพิมพ์ บุคลากรภายใน 05/06/2009
518 ทำไมต้องปิดประตูตอนเที่ยงคืน คนในม. 05/06/2009
490 ชุดครุย ที่สั่งตัดยังไม่ได้รับ รอเป็นเกือบปีแล้วครับ aaaaa 24/05/2009
526 วันซ้อมรับปริญญา นักศึกษา 10/06/2009
537 เปลี่ยนสาขาเรียน นักศึกษาปี1 18/06/2009
543 การย้ายมหาวิทยาลัย เอ 20/06/2009
538 รับแต่ผู้ที่ทำงานแล้วหรือคะ พลาดจากรอบแรก 18/06/2009
560 อยากทราบวันรับปริญญา นศ.ที่จบปีการศึกษา 2552 นักศึกษาปี2552 12/07/2009
531 การให้บริการ สำหรับนศ.ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ วศ.บ. 16/06/2009
516 ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย นายประสิทธิ์ ชมรัมย์ 05/06/2009
529 โควต้า อยากเรียนที่ 1 14/06/2009
530 เรียนต่อ ภราดร 14/06/2009
534 ไม่มีที่กินข้าวตอนเที่ยงครับ เด็กมีปัญหา 17/06/2009
563 ไม่มีที่ติวหนังสือเวลาสอบ นักศึกษาปี2552 15/07/2009
550 ห้องเรียนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการไม่เพียงพอ IE. 28/06/2009
581 สถานที่รับปริญญา ศิษย์เก่า มทร อีสาน 03/08/2009
578 การโอนย้ายมามทร.อีสาน Dr.Geotechnique 01/08/2009
584 รับตรง โควต้า ปี53 เด็กเทคนิค 04/08/2009
591 กิจกรรมสาขาวิศกรรมโยธา เด็กวิดวะโยทา 16/08/2009
517 ที่จอดรถหน้าห้องสมุด prasit.ch 05/06/2009
593 ปลาตาย เด็กมทรอิสานโคราช 19/08/2009
618 อยากถามเรื่องโควต้าบัญชีค่ะ jooljune 09/09/2009
611 เปิดรับสมัครโคต้า ... 02/09/2009
615 เรื่องรับสมัครนักศึกษา นักศึกษาที่อยากเรียนต่อ 05/09/2009
606 รับเข้า ปวส. ปกติ คนหล่อ 29/08/2009
592 โค้วตาคณะสถาปัตยกรรม น.ส.มุกรวี 17/08/2009
604 เปิดรับสมัครเรียนวันไหนครับ อัครเดช 28/08/2009
626 เด็กห้วนแถลงพิทยาคมปวช3 ช่างอุตสาหกรรม นักเรียนห้วนแถลงพิทยาคม ปวช3 14/09/2009
637 เรื่องการสมัครเรียน นางสาวประพิณ แสงรุ่งเรืองศรี 22/09/2009
645 ระดับ ผอ สถาบันวิจัย ให้ลูกน้องเซ็นต์ชื่อแทนจริงหรือ? ผู้น้อย 03/10/2009
644 เรื่อง ชื่อในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผิด นักศึกษาบัญชี ปี2 30/09/2009
647 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยสะสม เด็กโคราช 04/10/2009
646 ปฏิทินการศึกษาค่ะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 03/10/2009
669 ปวดหัวกับการเช็คเกรด นักศึกษาปี 3 16/10/2009
659 ภาคสมทบ ป.ปากน้ำ 13/10/2009
655 โอกาสการเรียนที่ RMUTI ปวช 3. ผู้กำลังตัดสินใจจะเรียน 12/10/2009
656 การเปิดรับนักศึกษา jinny 13/10/2009
675 อยากเรียนราชมงคลขอนแก่นมากค่ะ ผู้สนใจอยากเรียน 22/10/2009
676 ค่าใช้จ่ายในการเรียน ผู้สนใจอยากเรียน 22/10/2009
683 หลักสูตรภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์ สินิธา 26/10/2009
686 ข้อสงสัย Mio_ZR 27/10/2009
696 ไม่ได้คงสภาพนักศึกษา ช่างกลโรงงาน รหัส 490102208 02/11/2009
695 โควต้าปี53 ยศพล 02/11/2009
698 การย้ายเวลาเรียน ดาริกา 03/11/2009
693 อ.แบบนี้ก็มีด้วยหรอค่ะ ผู้ปกครอง.. 31/10/2009
710 กำลังใจ ครูน้อย 10/11/2009
712 หลักสูตรเทียบเท่า ข้าวปุ้น 11/11/2009
704 รับสมัครตรงวันไหนครับ สร 05/11/2009
671 เปิดรับนักศึกษาปี2553วันที่เท่าไหร่และใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ในคณะวิทยาการจัดการ นางสาวธิดารัตน์ 20/10/2009
672 ไม่ทราบข่าว ผู้สนใจจะเข้าศึกษาต่อ 21/10/2009
661 จะรับสมัครโควต้าอีกรอบไหมคะ เมื่อไร เด็กปวช สาม lวิทยาลัยชนบท 14/10/2009
700 โควต้า new 04/11/2009
703 ที่นั้นเปิดวุติอสบไหมครับ.. อนุสรณ์ 05/11/2009
702 การเข้าศึกษาต่อปี53 **่ยว โคราช 05/11/2009
701 ติดต่องานตอนเย็น นักศึกษาภาคสมทบ 04/11/2009
725 อยากทราบว่าจะดูผลสอบโควตาทางอินเตอร์เน็ต pat 16/11/2009
657 กิจกรรมชมรม เด็กเทคโน 13/10/2009
705 งานลอยกระทง เทคโนปีนี้ ann 06/11/2009
682 การซ่อมดนตรี อาจารย์2 24/10/2009
709 การเรียนต่อ เด็ก อุดร 09/11/2009
711 สงสัย เรื่องที่จอดรถ นักศึกษา 11/11/2009
658 อยากเรียนต่อปวส,ช่างสำรวจ กำลังหาที่เรียน 13/10/2009
716 นักศึกษาออกฝึกงานทั้งภาคเรียนต้องจ่ายค่าห้องสมุดกับคอมพิวเตอร์ด้วยหรือ นักศึกษาฝึกงาน 12/11/2009
665 ทำยังไงดีครับ เครื่องกล 14/10/2009
727 ข้อเสนอแนะ เด็ก มทร.หันตรา 17/11/2009
723 การสมัครเข้าเรียนต่อ นักศึกษา 14/11/2009
722 เรื่องสมัครเรียน คุณตาจอมซน 13/11/2009
721 ผม ป.ว.ส. อิเล็กทรอนิกส์ตสาหกรรม คุณตาจอมซน 13/11/2009
706 อยากทราบครับ เด็กเทคโน 06/11/2009
742 ครุย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เด็กทำกล่อง 01/12/2009
733 เงินลงทะเบียนโคว์ต้ารอบแรก ผู้ปกครอง 20/11/2009
741 ไม่เปิดทำการ เสาร์-อาทิตย์ สมทบ ส.-อา 29/11/2009
743 สมัคเรียน 555555 05/12/2009
749 สิทธิที่จะได้ทำงานหรือลาออก อาจารย์ผู้สอน 14/12/2009
744 สมัครเรียน(เทียบโอน) นักศึกษา.. 11/12/2009
738 ข้อเสนอแนะที่ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย นักศึกษา 25/11/2009
748 ไม่อยากให้ใบแสดงผลการเรียนติดFแสดงอยู่ค่ะ นักศึกษา มทร.อีสาน 13/12/2009
745 เรื่องอินเตอร์เน็ท นักศึกษา 11/12/2009
757 การตัดชุดครุย คนโคราช 29/12/2009
784 งานปัจิมนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 ME19 20/01/2010
789 สวัสดีค่ะ นศ 23/01/2010
794 อาจารย์อัตราจ้างกับพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์อัตราจ้างงบเงินรายได้วิทยาเขตสกลนคร 28/01/2010
796 อยากทราบ นักศึกษา 29/01/2010
800 ค่าใช้จ่าย นักเรียน 04/02/2010
793 ทำไม รปภ. ถึงโบกรถไม่ถึง 08.30 ?? นศ.เก่า นศ.ปัจจุบัน เเละจนท. 27/01/2010
799 การเตรียมงานฟุตบอลประเพณี ศิษย์เก่าที่เห็นความต่าง 04/02/2010
798 การเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตัวแทนบุคลากรผู้สิ้นหวัง 31/01/2010
820 ไม่อยากให้มทร.อีสานเงียบ อาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัย 24/02/2010
787 ถ้าพัฒนาหอในจะดีมั้ย คนที่เบื่อสิ่งที่ไมjได้เรื่อง 22/01/2010
828 การเซ็นต์ชื่อทำงานช่วงปิดเทอมของศูนย์กลางมทร. ข้าราชการศูนย์กลาง มทร. 05/03/2010
827 กิจกรรมระหว่างการเรียน นักศึกษาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 05/03/2010
833 ต้องการให้ปรับเงินเดือน บุคลากรวิทยาเขตสกลนคร 09/03/2010
814 เน็ตมหาลัย นักศึกษา 16/02/2010
821 ทำไมค่าเทอมปีนี้จ่ายไม่เท่ากันค่ะ(มทร. อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์) นักศึกษามทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 26/02/2010
837 อยากทราบว่าวิศวกรรมไฟฟ้าเปิดสอนภาคสมทบหรือปล่าวคับ คนใต้บังคับบัญชา 11/03/2010
838 อยากเรียนครับ บูช 11/03/2010
839 สมัครเรียนไม่ครบขั้นตอน นศ. 13/03/2010
835 อยากทราบเรื่องภาคสมทบครับ นเรทร์ 11/03/2010
832 การสอบตรงคณะสถาปัตย์กรรม Pan 08/03/2010
845 อยากให้ มทร. เปิด หลักสูตร ป.โท กีต้าร์ 19/03/2010
841 วิชาในการลงซัมเมอร์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 15/03/2010
834 วิชา Network Analysis mnmc 10/03/2010
842 แจ้งผลเรียนช้า นักศึกษา 15/03/2010
853 เรื่องสอบเป็นลูกจ้างของมหาลัย คนสมัครงาน อยากใช้ความสามารถจริงๆ 24/03/2010
851 นักศึกษาโควต้า ตุลชัย 22/03/2010
862 เกียรตินิยม boybass 28/03/2010
849 อยากระบาย amt_75 rmutsb 22/03/2010
873 อยากทราบ เบญ 02/04/2010
847 การรีทาย นักเรียนปี5ช่างโยธา 20/03/2010
871 สายตรงอธิการเลือกตอบคำถามเฉพาะที่อยากตอบใช่หรือป่าวคะ กระปุ๊ก 01/04/2010
855 ได้ข่าวว่าเทคโนจะมีการวางยาเบื่อสุนัข คนรักสุนัข 24/03/2010
878 ขอเป็นกำลังใจ ครูน้อย 04/04/2010
874 กำลังใจ คนอีสาน 02/04/2010
875 ถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้น้อย 02/04/2010
876 ถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรม อัตราจ้าง 02/04/2010
888 ลงทะเบียนนักศึกษาแล้วไม่พบรหัสนักศึกษา ผมรอบโควต้า นักศึกษาโควต้า2553 09/04/2010
882 ขอทราบหลักเกณฑ์ คนทำงาน 05/04/2010
886 เงินค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อริยะ 07/04/2010
890 ลงทะเบียนเรียนไม่ได้(รอบโควตา)ปีการศึกษา1/2553 นักศึกษาใหม่กำลังจะเข้าเรียนปี1 09/04/2010
892 นักศึกษาโควตา เด็กโควตา 09/04/2010
881 อยากเรียนค่ะแต่สอบไม่ผ่าน นางสาวจริยา อนุตรพงษ์พันธ์ 05/04/2010
877 มีรับบัญชี หลักสูตร 2 ปี นักศึกษา 03/04/2010
879 ติดสำรอง ติดสำรอง 04/04/2010
907 ได้รหัสนักศึกษาแล้ว แต่ยังลงทะเบียนไม่ได้ นศ ใหม่ 18/04/2010
908 การปรับวุฒิสายอาจารย์ผู้สอน สกลรคร 21/04/2010
914 เทคโนเจริญ ศิษย์เก่าโยธา 23/04/2010
917 เรียนถามอธิบดีราชมงคลอีสานครับ เด็ก โยธา 27/04/2010
921 คนดีศรีวิทยาเขตฯ นายกฤษฎา สุพัทะนะ 28/04/2010
923 สมัคเรียนไม่ทันค่ะ aooa 29/04/2010
916 รับปริญญา จบ 1/2552 วศ.บ.เครื่องกล รุ่น 17 25/04/2010
915 สมัครช้า อมรา ศรีเตชะ 24/04/2010
930 พนักงานมหาวิทยาลัย อ.พนักงาน 06/05/2010
932 การเรียกคืนเกรด หนึ่งในนักศึกษาเทคโนฯ 08/05/2010
889 วิศวกรรมอิเล็ก ผู้ปกครอง 09/04/2010
936 วันที่สำเร็จการศึกษาของภาคฤดูร้อน3/2552 นักศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น 11/05/2010
925 ทำไมเว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจไม่มีการพัฒนาเลย charasnable 29/04/2010
919 ผลการสอบ IQ&EQ นศ. มทร. 27/04/2010
922 อยากเรียนถามว่า chut 29/04/2010
883 คัดเลือกนักศึกษาเข้า ครูน้อย 05/04/2010
887 กรอกประวัติ นักศึกษาปี 2553 ผิด ควรทำอย่างไรคับ ด่วน ! num_ubon 08/04/2010
885 ขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน นายสิปปนนท์ ไกยวงศ์ 06/04/2010
938 สงสารลูกจ้างชั่วคราว ลูกกระจ้อย 12/05/2010
924 ช่วยตรวจสอบ มทร วข กส ด้วยครับ คนหวังดีต่อมหาลัย 29/04/2010
944 เบิกค่าเล่าเรียน ลูกข้าราชการ 16/05/2010
949 อยากทราบวันที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุในTranscript ปี 2553 ครับ เพื่อจะไปสอบ ก.พ.ครับ ณัฐวุฒิ 21/05/2010
935 แล้วที่ว่าผ่านกรรับรองนะครับ เด็ก โยธา 10/05/2010
926 ลงทะเบียนไม่ทันค่ะ น.ส.วีรยา พิมพ์กลาง 03/05/2010
927 ค่าใช้จ่ายเข้ารับปริญญา กระผม 03/05/2010
929 สอบถามเรื่องวุฒิการศึกษา ศิษย์ที่จบไปแล้ว 05/05/2010
939 เปิดรับวันไหนครับ โจ้ 12/05/2010
943 ดูประกาศรายชื่อหอพักปี1ป2553 นักศึกษา 15/05/2010
940 จะทำได้ไหมครับ นศ วิทยาเขตขอนแก่น 12/05/2010
945 ขอความอนุเคราะห์ อยากมีอนาคต เพื่อพ่อแม่ 16/05/2010
928 เรื่องใบ กว. ศิษ 04/05/2010
918 ใบ กว. สาขาสำรวจ รอสอบ 27/04/2010
948 สอบถามการลาออกจากการเป็นนักศึกษา เครื่องจักรคันใหญ่ 20/05/2010
958 การลงทะเบียน ต้องการเตรียมตัว จะได้ทำอะไรทัน 27/05/2010
955 มทร.อีสาน ลูกจ้างชั่ว ทำไมสายสนับสนุน ไม่ได้บรรจุ ขก 26/05/2010
950 เรื่องผลการเรียน I ลูกคนยาก.. คนจน 22/05/2010
963 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายณรงค์ 31/05/2010
934 วิศวกรรมสำรวจภาคสมทบ หนูนา 09/05/2010
951 การแต่งกาย เดกวิศวะ 23/05/2010
962 ประกาศผล นักศึกษาศิษย์เก่า 31/05/2010
960 เกรดภาคฤดูร้อน/2552 ออกวันไหนครับ TE_RMUTI 28/05/2010
975 การับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้รอคอย 07/06/2010
969 การลงทะเบียนทาง online วิศวกรรมโยธา รุ่น 22 05/06/2010
990 ฐานเงินเดือนของพนักงาน 1.3 อาจารย์พนักงาน 1.3 14/06/2010
993 ทำไมลงเรียนแคลกับนศ. ภาคสมทบเสาร์อาทิตย์ของโยธาไม่ได้ นศ ปี3 16/06/2010
991 ทำไมต้องกินเหล้า นศ.53 14/06/2010
1000 การสำเร็จการศึกษา นักศึกษา สาขาวิชาการเงิน 20/06/2010
988 ฝากท่านอธิการดูแลเรื่องรับน้องของนักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 14/06/2010
1003 การสอบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนุบสนุน) นางประกายเพชร ชารินทร์ 24/06/2010
977 ลูกสาวโดนต่อว่า ผู้ปกครองนักศึกษา 08/06/2010
1007 การรับรอง ค.บ. 5 ปี ผู้ปกครองนิสิตนักศึกษา 30/06/2010
1002 จะยุบจริงหรือ เพื่อนช่างไฟ 23/06/2010
1010 เรื่องการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย วัชราภรณ์ 02/07/2010
973 ค่าอินเตอร์เน็ตเก็บทุกคน แต่ทำไมต้องไปขอรหัสผ่าน แล้วคนที่ไม่มีโน๊ตบุ๊คล่ะ ก็ไม่ได้เล่นนะสิครับ วข.กส 07/06/2010
1005 การเป็นแบบอย่างที่ดี เทคโน 26/06/2010
1017 ทวงถามความคืบหน้าพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ข้าราชการศูนย์กลาง มทร. 05/07/2010
992 ใบ กว. ศิษย์ 15/06/2010
994 หลักเกณฑ์ ขอใบกว.วิศวะไฟฟ้า นักศึกษาเทอมสุดท้าย 16/06/2010
1019 เด็กวังน้ำเย็น เกล็ดดาว 05/07/2010
1026 สวัสดีครับท่านอธิการบดี นักศึกษาทีเคารพท่านครับ 10/07/2010
1029 ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย (แคแสด)/ม.ทร.อีสาน กับ ม.วงษ์ชวลิตกุล ศิษย์เก่า เทคโนโคราช 12/07/2010
1027 สอบโอน ครู สามัญ 12/07/2010
1008 ทำไมถึงเอาอาจารย์จบ ป.ตี สอน ป.ตรี ครับ นักศึกษา 01/07/2010
1033 อยากทราบว่ามหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานได้เปิดรับสมัครนักศึกษาปี2554เมื่อใด ม.ราชมงคลอีสาน 15/07/2010
1042 กาฬสินธุ์ ครู 22/07/2010
1040 เกรดที่ติดไอ ภาดฤดูร้อน 2552 ... ด.ญ.คนหนึ่ง 20/07/2010
1032 เกียวกับสิทธิ์การสมัครสอบโควตา คนขี้สงสัย 15/07/2010
1053 ไม่รู้ว่าทนได้อย่างไร สกลรคร 29/07/2010
1035 ทำไมต้องบังคับเรื่องทรงผมด้วยครับ แค่สงสัย 16/07/2010
1037 เน๊ต กับ โทรศัทพ์หอใน เดกหอใน 18/07/2010
1061 อยากทราบจัง dear 03/08/2010
1057 การรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษา 49 01/08/2010
1069 ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ 10/08/2010
1050 เปิดรับสมัครเรียนวันไหนค่ะ ชิชิ 28/07/2010
1071 การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมสำรวจจากสภาวิศวกร ผู้ปกครองบัณฑิตวิศวกรรมสำรวจ2552 11/08/2010
1054 เรื่องกยศ (ป.ตรี รายเก่าจากสถาบันอื่น) นักศึกษา 30/07/2010
1093 สอบตรง เบิ้ม ยโสธร 29/08/2010
1089 สองมาตรฐานหรือเปล่าครับ ผู้รอคอยห้องพัก 26/08/2010
1079 รายชื่อบัณฑิตปี 52 จบใหม่ 18/08/2010
1082 สมัครรอบโควต้า ต้องสอบข้อเขียนมั้ยครับ ผู้สงสัย 21/08/2010
1086 สมัครเรียน DZ 25/08/2010
1081 สอบถามเรื่องประกาศรับอาจารย์ แบบล็อกสเป็ก camclay 19/08/2010
1051 การลงทะเบียนเรียน ไพฑูรย์ พรโคกสูง 28/07/2010
1101 ด่าว! นักษาปี 3 03/09/2010
1104 แก้ไขข้อมูลการสมัครโควต้า นักเรียน ชั้นม.6 04/09/2010
1106 ภาคสมทบ Nuchii 05/09/2010
1095 อยากรู้คับ เด็กช่างเชื่อม 31/08/2010
1109 เรียนวิทย์-คณิตมาแต่อยากเรียนตอ ปวส. มาโกะ 07/09/2010
1119 AccountinG เดียว 14/09/2010
1120 เว้นการหักเงิน**้ยืมได้หรือไม่ สกล 14/09/2010
1110 แยกกลุ่มคณะวิชาสถาปัตยกรรม ถาปัด 08/09/2010
1129 เรื่องรูปที่ทางมหาวิทยาลัยถ่าย น.ศ. 19/09/2010
1124 ถ้าจะเข้าศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษเพื่อนการสื่อสาร เด็กเตรียมเอน 17/09/2010
941 สอบใบอนุญาต กว rmutsb 75 13/05/2010
989 ปัญหาข้างคา ทำบ้างไรบ้าง 14/06/2010
954 ทำไมฟิตเนสถึงปิดนานจังครับ อภิสิทธิ์ 25/05/2010
1058 เงินสนับสนุน นักศึกษา 49 01/08/2010
1063 รู้สึกเหมือนโดน เอาเปรียบ ไม่มีไร แค่ อยากออกมาพูด ครับ 04/08/2010
1153 บัตรนักศึกษาหาย เด็ก มทร.อีสาน 04/10/2010
1152 สถานศึกษา สถานศึกษา 02/10/2010
1142 คุณสมบัติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (จากปวช) tacafe 26/09/2010
1138 การจัดตารางสอบ KPV 25/09/2010
1161 ทำไมมหาวิทยาลัยไม่ส่งเสริมการจัดตั้งสาขาธนาตารย่อยในมหาวิทยาลัย นา 07/10/2010
1155 กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับปริญญาบัตรได้ บัณฑิต 04/10/2010
1135 อยากทราบว่าทำไมทางมหาวิทยาลัยถึงให้ตำรวจมาตั้งด่านหน้ามหาวิทยลัย ชาวชุมชนมหาชัย 24/09/2010
1115 สนามกีฬามหาวิทยาลัย และคลับเวย์ทางเดิน กุ๊ก** 10/09/2010
1160 อยากทราบว่าตอนนี้ราชมงคลขอนแก่นเปิดรับนักศึกษาปี 2554ยังค่ะ นักศึกษา 07/10/2010
1151 GAT/PAT กลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้สอบGAT/PAT 02/10/2010
1141 นักศึกษา ปวส. เด็ก ปวส. 26/09/2010
1162 แบบสอบถาม เด็กเก่า 08/10/2010
1168 วิศวกรรมโยธาสมทบเรียน เสาร์ อาทิตย์ นายช่างโยธา 12/10/2010
1145 เด็ก **้ กยศ. เด็กหอใน 29/09/2010
1195 กยส ด่วนมาก ผู้ปรกครอง 23/10/2010
1181 เรื่องการลงทะเบียนของผู้ที่**้เงินกยศ. นศ 17/10/2010
1223 กยศ คับ คนบ้านไกล 03/11/2010
1171 ท่านคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องต้องอ่าน เงิน**้ กยศ.ไม่มีมาตรฐานพอ นศ.ราชมงคลอิสาน 14/10/2010
1230 ประกาศดีบกระแสไฟฟ้า มทร.อีสาน นครราชสีมา แมว 09/11/2010
1183 การสมัครเรียนต่อ นิรนาม ม6 18/10/2010
1191 ด่วน!!!!!!!!!! นนนนน 22/10/2010
1118 จบ ปวส. kung 13/09/2010
1178 สมัครได้ที่ไหนบ้างค่ะ อยากเรียนราชมงคล(ขอนแก่น) 16/10/2010
1130 งง กับระบบโควต้า งง กับระบบโควต้า 19/09/2010
1228 อยากทราบว่าตอนนี้ราชมงคลขอนแก่นเปิดรับนักศึกษาปี 2554ยังครับ (โควตา) benoishi 05/11/2010
1180 ขอติหลักสูตรหน่อยนะครับ นักศึกษาที่จบแล้ว 16/10/2010
1186 น้ำท่วม เด็กออกสหกิจ 19/10/2010
1188 บัตรนักศึกษา วิศวกรรม 20/10/2010
1187 การโอนย้ายจากวิทยาเขตมาเรียนศูนย์กลาง นักศึกษา 19/10/2010
1189 การลงทะเบียนและชำระเงิน นักศึกษาปี 2 20/10/2010
1197 ทำไมเป็นแบบนี้ ฝึกงานไกล 26/10/2010
1255 ทำไมเป็นแบบนี้ครับ เด็กขอนแก่น 22/11/2010
1214 การเก็บเงินค่าใช้ห้องสมุด เด็กฝึกงาน 29/10/2010
1246 ห้องน้ำ น.ศ. ที่โรงอาหาร น.ส.สุรีย์พร ชาววัง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 16/11/2010
1252 ราคาหน่วยกิต นาตยา 19/11/2010
1235 สมัตรเรียน กุ้ง 11/11/2010
1245 อยากรู้...เพื่อเป็นการศึกษา ช๊อกกะแล๊ค 16/11/2010
1262 ลงทะเบียน นักศึกษา 01/12/2010
1257 เรียนต่อ oooom 27/11/2010
1261 คำร้องเรียน Jo 30/11/2010
1265 ปวส เด็กเทคโน 03/12/2010
1268 อยากให้มีการปรับปรุง นักกีฬา 04/12/2010
1282 อยากถาม มินาซัง 13/12/2010
1304 อยากให้มีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อยากใช้ 27/12/2010
1204 อ.ให้เกรดไม่ยุติธรรม คุณ ยุติธรรม 27/10/2010
1279 หลายสิ่ง หลายอย่างที่อยากให้ปรับปรุง มาก!. นักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน 10/12/2010
1136 สอบ มิดเทอมและไฟนอล นักศึกษาที่เหนื่อยเหลือเกิน 25/09/2010
1267 อยากทราบวิธีเปลี่ยนสาขา เด็กปวส 04/12/2010
1298 ประสงค์บริจาคทุนการศึกษาเพื่ออานิสงค์ลดภาษี บุญเลี้ยง 21/12/2010
1283 การย้าย สถาบัน ปิติยา 13/12/2010
1273 อยากถามว่า ปวส 10/12/2010
1308 ขอถามหน่อยคับ เด็กอยากรู้ 03/01/2011
1309 การรับสมัครเรียนสาขาการบัญชี นางสาวลัดดาวัลย์ ทศภา 05/01/2011
1297 ร้องเรียน ความจริง 20/12/2010
1305 เด็ฏน้อยเรียน กศน เด็กน้อย 27/12/2010
1317 จะสมัครเรียนต่อ นักศึกษาจะสอบเข้า 14/01/2011
1303 ไม่ได้ทำตัวผมเอง นศ.ว่าทีเอฟแคล 25/12/2010
1315 เรียนต่อ นางสาวสุกัญญา พันธ์สวัสดิ์ 12/01/2011
1323 ขอย้ายที่เรียนจากวิทยาเขตขอนแก่นมาเรียนที่โคราชได้ไหม ผู้ปกครอง 19/01/2011
1322 ป้ายสติกเกอร์(บัตรผ่าน)หน้ารถยนต์ ben 17/01/2011
1330 ย้ายไปเรียน ทบสบ(เสาร์-อาทิตย์) นักศึกษา 24/01/2011
1328 การขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ใหม่ 22/01/2011
1329 กยศ. เด็กช่าง 24/01/2011
1332 จ่ายเงืนคับ เด็กที่อยากเรียนราชมงคล 27/01/2011
1331 ขอถามหน่อยคะ emmy 26/01/2011
1341 การคัดออก เด็กนักศึกษา 03/02/2011
1334 การสรรหาผู้ดำรงค์ตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชอบหรือไม่ คณาจารย์วิทยาเขตสกลนคร 27/01/2011
1335 จากคำตอบเรื่อง การเก็บเงินค่าใช้ห้องสมุด นักศึกษาทุนน้อย 28/01/2011
1344 การยืมเงินไปราชการ ตัวแทนพนักงานงานมหาวิทยาลัย 08/02/2011
1355 ย้ายสาขา chocco 15/02/2011
1357 summer นักศึกษา 15/02/2011
1359 Transcript ภาษาอังกฤษ Jee. 17/02/2011
1351 หางานทำ วิธวัฒน์ 12/02/2011
1369 การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน <ซัมเมอร์> นักศึกษาผู้ที่เคยทำผิดพลาด 26/02/2011
1372 ทำไมขอดูข้อสอบ ที่สอบไปเเล้วไม่ได้ -*/*- 01/03/2011
1370 บัตร นศ. หอพัก นศ.มทร อีสาน นครราชสีมา 27/02/2011
1378 เกรด EE 08/03/2011
1379 การตวจสอบผลการเรียน นักศึกษาที่ต้องการระบบลงทะเบียนที่ดี 08/03/2011
1385 เทียบโอน ต่อเนื่อง นักศึกษา ต่อเนื่อง 17/03/2011
1387 ลงซัมเมอร์ แบงค์ 18/03/2011
1388 ขอถามเรื่อง **** การออกเกรด **** เดก มทร ขอนแก่น 18/03/2011
1389 การลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ นิสิตวิศวครับ 19/03/2011
1390 เรื่องการลงทะเบียนเรียน(ผ่านอินเตอร์เน็ต) นักศึกษา 20/03/2011
1429 บุรีรัมย์น่าจะมีราชมงคลอีสานบ้างครับ รักสถาบัน 07/04/2011
1410 อยากทราบว่า นิรนาม 31/03/2011
1411 สสว.ทำงานล่าช้าทำให้เพิ่มวิชาเรียนไม่ทัน CPE... จิตรกร. 31/03/2011
1403 การประกาศรายชื่อ Soda 28/03/2011
1407 ประกาศรอบ 2 พงศกร 29/03/2011
1406 ผลสอบข้อเขียนรับตรง ทำไมรับคนไม่ครบตาม ที่กำหนด After' 29/03/2011
1394 ป.ตรี posy 21/03/2011
1392 เด๊กเก่า สาวตรี 20/03/2011
1363 เรียนแบบกดดัน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 23/02/2011
1412 การรายงานตัวเด็กปี2554 DaDy 31/03/2011
1447 พนักงานมหาลัย ออกนอกระบบซะ 18/04/2011
1423 จราจรหน้ามหาวิทยาลัย เด็กวิศวะ 06/04/2011
1435 เรื่องการย้ายมหาวิทยาลัย นิสิต 08/04/2011
1436 ย้ายสาขา นศ 54 10/04/2011
1422 ติดต่อหน่วยงานทะเบียนไม่ได้ครับ มานะชัย นุชจะโปะ 06/04/2011
1424 เรื่อง การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการเทียบโอน เด็ก งง 06/04/2011
1425 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคสมทบ)ต่อเนื่อง ป.ตรี สุภัทร 06/04/2011
1434 เสาร์-อาทิตย์ นายช่างโยธา 08/04/2011
1448 อยากเรียน นายไพฑูรย์ เต็มดอน 19/04/2011
1420 อยากทราบเกี่ยวกับเรื่อง ใบ กว นุ**ล ร่วมสุข 04/04/2011
1395 เรื่องการประกาศผลสอบและลงทะเบียนเรียน เด็กสกลนคร 22/03/2011
1432 การออกทรานสคิป นักศึกษา 08/04/2011
1396 เรื่อง ใบ Transcript และ ใบรับรองปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย เรียกร้องความเป็นธรรม 23/03/2011
1446 เรื่องการเทียบโอนรายวิชา ปี2554 ห่วยขั้นเทพ 18/04/2011
1427 เปิดสอนได้ไง สงสัย 07/04/2011
1476 เราต้องการให้มีธนาคารกรุงไทย ในมหาลัย นักศึกษารหัส 53 04/05/2011
1473 อยากเรียนต่อ นายเฉลิมเกียรติ คมขำ 04/05/2011
1472 ทุนปริญญาโท Chippon 03/05/2011
1477 เปิดสาขากรุงไทย นักศึกษาเทคโนโคราช 04/05/2011
1452 วิศวะภาคสมทบต้องจ่ายค่าเทอมภายในวันที่ 25 เมย 54 รึป่าวครับ อยากเรียนราชมงคล 23/04/2011
1458 ยังไม่จบ ม.6 กล้าณรงค์ 26/04/2011
1467 เอกสาร ......... 02/05/2011
1469 สอบสัมภาษณ์ไม่ทันทำอย่างไรดีคับ ยุทธพงษ์ 03/05/2011
1474 สอบเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ชนาธิป 04/05/2011
1481 นักเรียนสอบถาม นักเรียนรอเรียน 05/05/2011
1463 **้ยืมกยศ.ได้ไหมคับ นักศึกษาเก่าเทคโนฯ 30/04/2011
1489 รายงานตัวเข้าหอพัก 54 นิสิตใหม่ 11/05/2011
1490 ย้ายสถานศึกษา นักศึกษา 11/05/2011
1493 เรื่อง การลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย เด็กปี54 14/05/2011
1498 รับปริญญาจบ ตุลาคม 2553 hero 17/05/2011
1516 สอบถาม ลูกจ้างชั่วคราว 29/05/2011
1518 รับปริญญาปีการศึกษา2553 เมื่อไหร่คะ เด็กน้อย 30/05/2011
1511 ขึ้นเงินเดือน 5 % ทำไมไม่ได้ ผศ.วิทยา บุญคำ 27/05/2011
1585 การรับปริญญา ปีการศึกษา 2553 นักศึกษา 22/06/2011
1560 ลงทะเบียน นักศึษา 15/06/2011
1561 โควต้าปี 2555 อารักษ์ 15/06/2011
1591 การปรับอัตราเงินเดือน ช่าง 24/06/2011
1584 เกณฑ์การปรับเงินเดือน ช่างสังเกต 22/06/2011
1565 เรียนถามเรื่องการโอนย้ายตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุมดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 15/06/2011
1526 เงินค่าครองชีพ กอง**้ยืม กยศ.3 คำถามที่ท่านต้องตอบพวกเรา บรรดนิศิตปัจจุบัน ที่ไม่เคยเป็นศิษย์เก่า มทร.อิสาน 01/06/2011
1544 ยธ รับน้อง ละเมิดสิทธิน้อง รุ่นน้องไม่เข้าใจ 06/06/2011
1562 ใบ กว.ของวิศวกรรมสำรวจ การรอคอย 15/06/2011
1510 เงิน**้ กยศ. น.ส.ภรณ์นิภา ดวงจิตร์ 26/05/2011
1494 ทวงถามคำตอบจากอธิการบดี นักศึกษาตาดำๆ อีกแล้ว 16/05/2011
1480 เสียเงินแต่ไม่ได้กางเกงพละ นักศึกษาเก่า 04/05/2011
1513 เรื่องรอพิจรณาหอพัก เด็กปี1/54 28/05/2011
1506 รอการพิจารณา เด็กอยากอยู่หอ 23/05/2011
1499 ขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ บัตรประจำตัวอาจารย์ Lcc 22/05/2011
1500 ขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ บัตรประจำตัวอาจารย์ Lcc 22/05/2011
1521 ย้ายสถานศึกษา นักศึกษา 31/05/2011
1523 รูปรับปริญญาไม่ตรงกับรายชื่อหรือไม่มีชื่อ engineering 17 31/05/2011
1538 เรียนท่านอธิการ ว่าที่นักศึกษา 04/06/2011
1537 เรียนท่านอธิการ ว่าที่นักศึกษา 03/06/2011
1536 ย้ายห้องเรียน นา 03/06/2011
1517 เรื่องหลักสูตรวิศวกรรมสำรวจ ไม่มี กว จะเปิดสอนทำไม บุคคลภายนอก 30/05/2011
1486 หลักสูตรวิศวกรรมสำรวจ ศิษย์เก่าวิศวกรรมสำรวจ 10/05/2011
1503 ใบ กว. ศิษย์เก่า 23/05/2011
1569 ลงทะเบียนกิจกรรม เด็กเรียน 16/06/2011
1601 กำหนดการรับปริญญา นักศึกษา ปี 50 28/06/2011
1627 สอบถามเรื่องหลักสูตรในอนาคต จิระพงษ์ โลมโคกสูง 13/07/2011
1619 ร้อน น่ารักงะ 07/07/2011
1619 ร้อน น่ารักงะ 07/07/2011
1505 วุฒิสำหรับอาจารย์การตลาด ครุปราณี 23/05/2011
1612 เงินเดือนข้าราชการ ข้าราชการ 04/07/2011
1558 หนูสงสัยเรื่องการซ้อมเชียร์ค่ะ ปวส. 14/06/2011
1568 รุ่นพี่ ผู้ปกครอง 15/06/2011
1559 ปวส pp 14/06/2011
1604 ร้องเลียนครับ นายกระจอก 30/06/2011
1554 ร้านถ่ายเอกสารในม. (วิทยาเขตสกลนคร) เด็ก ม. วข.สกลนคร 11/06/2011
1555 เรื่องเงิน กยศ. คับ วข.สกลนคร เด็กหอในวิทยาเขต สกลนคร 12/06/2011
1635 อัตราเงินเดือน บุคลากรสายผู้สอน อาจารย์มืออาชีพ 15/07/2011
1639 การขึ้นเงินเดือน อาจารย์ 19/07/2011
1625 ปีการศึกษา 2555 เปิดรับสมัครช่วงไหนครับ อยากศึกษาต่อ 11/07/2011
1628 โควต้า โบว์วี่ 13/07/2011
1626 ลิ้งกองทุน**้ยืมเพื่อการศึกษาหน้าแรกเข้าไม่ได้ครับ เด็ก กยศ. 12/07/2011
1645 4 เดือนแล้วยังไม่มีการปรับเงินเดือน 21/07/2011
1651 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ ผู้รอคอย 24/07/2011
1661 เรื่องการ ต่อ ปวส. แล้วเรื่องหอ จากเด็ก ที่ไม่รู้อะไรเลย 01/08/2011
1576 ย้ายสถานที่เรียน ผู้ปกครอง 19/06/2011
1572 ย้ายคณะ nn 18/06/2011
1633 เรื่องเรียน Finance 15/07/2011
1643 วิศวกรรมโยธาสมทบเรียน เสาร์ อาทิตย์ นายช่างโยธา 21/07/2011
1700 อยากทราบ cb400 26/08/2011
1691 จัดระเบียบร้านอาหาร ชาวราชมงคล 23/08/2011
1724 จริงหรือไม่ ราชมงคลขอนแก่น 09/09/2011
1728 ขึ้นเงินเดือน พนง.ในสถาบันฯ พนง.ในสถาบันฯ 12/09/2011
1723 กองทุนสำลองเลี้ยงชีพ อรรถพล 08/09/2011
1699 เรื่องการพักหอที่มหาลัยและปฏิทินโควต้าปี2555 พิมพกานต์ 26/08/2011
1698 เรื่องความสะอาดในตึกเรียน หญิงวรรณ 26/08/2011
1706 ค่ามัดจำหอพักนักศึกษา นักศึกษาหอพัก 29/08/2011
1671 ผมสอบวิชาcomputer programming อยู่แล้วไฟดับ จะมีการสอบใหม่หรือป่าวครับ Erick 05/08/2011
1681 จากใจจริงคะ ศิรินันท์ ดอนระไทย 17/08/2011
1688 อินเทอร์เน็ต ณัฐวุฒิ 23/08/2011
1720 กิจกรรมนักศึกษา นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 06/09/2011
1743 เงินเดือนพนง.ในสถาบัน พนง.ในสถาบัน 22/09/2011
1744 เรื่องเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ลูกจ้างชั่วคราว 22/09/2011
1757 อยากเรียนถามท่านอธิการบดีว่าจะคงไว้ในหลักสูตร ปวส.หรือไม่ navic 28/09/2011
1759 อาจารย์อัตราจ้างทำไมไมได้รับการปรับเงินเดือน อาจารย์อัตราจ้าง 02/10/2011
1742 กองทุน กยศ นักศึกษากองทุน 21/09/2011
1746 เรื่อง รายได้ในโครงการ 25 บาท นักศึกษา 22/09/2011
1716 อยากทราบการยกเลิก ปวส.เป็น ป.ตรี วันทนีย์ 02/09/2011
1730 ถ้ากรอกข้อมูลผิดล่ะค่ะ สามารถแก้ได้หรือเปล่า จะโดนถอนสิทธิ์ในการสอบหรือเปล่า นักศึกษาโคราช 13/09/2011
1725 โครต้า ป.ว.ส.ไฟฟ้า ปล....มึน 10/09/2011
1762 การรับปริญญา บัณฑิต 06/10/2011
1761 เหตุใด สายสนับสนุนจึงไม่มีสิทธิทางด้านการเลือกตั้งทุกประเภทฯ 2 มาตรฐาน 05/10/2011
1758 ผลการศึกษา นักศึกษา 02/10/2011
1748 เรื่องการรับน้อง ผู้หวังดี 23/09/2011
1765 หอพักบุคลากร บุคลากร 06/10/2011
1767 ตัดเงินเบี้ยเลี้ยงของพ.ที่ไปศึกษาต่อ และการปรับ5%ของพ. บุคคลาการที่สงสัย 11/10/2011
1834 การปรับเงินเดือนพนักงานฯ 5% บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 20/11/2011
1794 แจ้ประชาสัมพัน นักศึกษา 27/10/2011
1731 การเลือกปฏิบัติของอาจารย์นักศึกษาต่อสาขามัลติมีเดีย นักศึกษาที่ไม่ได้รับความยุติธรรม 15/09/2011
1777 สอบถามเรื่องการดำเนินการให้มีคุณภาพในสหาวิทยาลัย fopiuyto 19/10/2011
1779 การปฏิบัติงานของบุคลากร มทร.อีสาน ทำไมยังใช้วิธีเซ็นต์ชื่อก่อนเข้างาน บุคลากร มทร.อีสาน 20/10/2011
1807 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (บัณฑิตปีการศึกษา 2553) บัณฑิต 01/11/2011
1826 อัตราตำแหน่งพนง.ในสถาบันฯ ลูกจ้างชั่วคราว 15/11/2011
1806 เทียบโอน พิมพิม 01/11/2011
1774 เรื่องหน่วยกิจกรรม นักศึกษา 18/10/2011
1803 การสอบเทียบโอน คน...ไม่เข้าใจ 31/10/2011
1810 หอพักบุคลากร ลูกจ้าง 03/11/2011
1782 บ้านพักเจ้าหน้าที่ติดฝั่งลำตะคลองก่อเสียงดังรบกวน ผู้หวังดี 25/10/2011
1780 เกรดจะออกไหม ... 20/10/2011
1786 เมื่อไรเกรดจะเสร็จครับ ผู้หวังดี 25/10/2011
1787 เกรดออกช้า นศ. 25/10/2011
1785 ผลการเรียน นักศึกษา 25/10/2011
1792 ขอเปิดรายวิชาเพื่อจบการศึกษา นักศึกษาตกค้าง 26/10/2011
1798 ลงทะเบียน นักศึกษาผู้มาไกล 29/10/2011
1799 การทำงานของ สสว นักศึกษา 29/10/2011
1802 ระบบเหมาจ่าย กระต่ายดำ 31/10/2011
1808 การลงทะเบียน ช่างเครื่อง 01/11/2011
1818 ร้องเรียนงานทะเบียน นักศึกษา มทร.อีสาน 07/11/2011
1821 เกียรตินิยม นศ. 09/11/2011
1831 คำถามที่ต้องการคำตอบ นักศึกษา 18/11/2011
1812 ค่าหอพัก นักศึกษามทร.อิสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 04/11/2011
1809 คุรุคามวาสีหอพัก อาจารย์ พนักงานสถาบันฯ คนไกลบ้าน 03/11/2011
1817 รปภ. หน้าตึกสำนักอธิการตอนเช้า เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 07/11/2011
1793 จะยุบปวส.ไฟฟ้าจิงหรือเปล่าครับ ฟก.เสือเก่า 26/10/2011
1842 การลาออก นักศึกษา มทร.อีสาน 04/12/2011
1857 ท่านมีนโยบายช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยฯอย่างไร พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 19/12/2011
1868 การรับปริญญาบัตร คิดมาก 27/12/2011
1867 โครงการที่เป็นที่รู้จักของชาวไทย อาจารย์ 26/12/2011
1871 ตารางเรียนใหม่ นักศึกษา มทร. อีสาน 30/12/2011
1852 การคืนเงินค่าถอนหน่วยกิต นักศึกษา 13/12/2011
1856 การเข้าศึกษาต่อ ว่าที่นิสิต มทร. 19/12/2011
1864 การยื่นเรื่องการตั้งยศว่าที่ร้อยตรี นายอานนท์ นามวงค์ 23/12/2011
1886 ตามมติ ครม. ขึ้นค่าครองชีพให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร 13/01/2012
1884 ขอความกระจ่างในการจ่ายเงินเดือน 15,000 บาท พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 11/01/2012
1887 การติดต่อเช่าพื้นที่ คนอยากรู้ 15/01/2012
1892 กรมบัญชีกลางยืนยันเปิดระบบรอจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง 15,000 บาท ให้ทันมกราคม 55 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 21/01/2012
1893 การปรับขึ้นอัตราเงินเดือนใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัย 24/01/2012
1891 งานกีฬามหาวิทยาลัย man U 19/01/2012
1885 ลงเรียนซัมเมอร์ นักศึกษา 12/01/2012
1890 ย้ายจากวิทยาเขตไปเรียนที่ศูนย์กลาง นักศึกา มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ 18/01/2012
1898 นโยบายเพิ่มค่าแรง-ค่าคลองชีพให้ข้าราชการวุฒิป.ตรี ของรัฐบาล คณาอาจารย์อัตราจ้าง มทร.อีสาน 28/01/2012
1874 เวลา นักศึกษา 04/01/2012
1907 ยุติธรรม พนักงานใน ม. 02/02/2012
1899 การปรับ5% ของพนักงานในสถาบันุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 29/01/2012
1903 ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายพนักงานมหาลัย 5% พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 01/02/2012
1902 ทุนการศึกษาบุคลากร อาจารย์มทร.อีสาน 01/02/2012
1901 ทุนการศึกษาบุคลากร อาจารย์มทร.อีสาน 01/02/2012
1908 เงิน**้ฉุกเฉิน จากกองทุนสวัสดิการ จ่ายช้ากว่ากำหนด พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 02/02/2012
1912 เรียนปรึกษาหารือ พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 03/02/2012
1931 การเพิ่มเงินเดือน 5% และอัตราเงินเดือนใหม่ขอคำชี้แนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18/02/2012
1930 การจัดทำคำสั่ง ปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 15,000 ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 17/02/2012
1927 สพฐ. แจ้งเวียนการคำนวนเงินเดือนให้ถึง 15,000 บาท โดยไม่รอหนังสือสั่งการฯ ของเราดำเนินการหรือยังครับ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 16/02/2012
1919 ข่าวดี ! ปลัด ศธ.ประกาศขึ้นเงินเดือนครู 15,000 บาททุกสังกัด แล้ว มทร.อีสาน ล่ะครับ ดำเนินการหรือยัง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 08/02/2012
1918 ศธ.ปรับเงินเดือน ค่าครองชีพ 15000 เตรียมเสนอ ก.ค.ศ. วันที่ 13 ก.พ. นี้ แล้ว มทร.อีสาน ล่ะครับ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 08/02/2012
1928 เรียนปรึกษาหารือ(ต่อ) พนักงานมหาวิทยาลัย 17/02/2012
1943 ลูกจ้างชั่ว(คราว) ลูกจ้าง 27/02/2012
1965 ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12/03/2012
1978 โดนรีไทร์ สุทธินันท์ จันณรงค์ 20/03/2012
1982 การเทียบโอนรายวิชา นศ. 21/03/2012
2011 สรุปที่ประชุมเรื่องการปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 15,000 พนักงานมหาวิทยาลัย 11/04/2012
2008 มทร จะรับสมัครอีกรอบมั้ยค่ะ รอสอบ 08/04/2012
1986 เรื่องจ่ายเงินค่าลงทะเบียน ฮงกิลดอง 22/03/2012
1987 ระยะเวลาการออก ทรานสคริป ทท 23/03/2012
1993 ขอความกรุณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนฝึกงาน นักศึกษา 27/03/2012
1995 ค่าลงทะเบียนล่าช้า ว่าที่ร้อยตรีรัตน์ชานนท์ มหาชัย 29/03/2012
1999 ใบวุฒิการศึกษา นักศึกษาต้องการทำงาน 30/03/2012
2001 กรณีมาสัมภาษณ์ในวันที่ สอง ไม่ทัน นักศึกษาใหม่ 31/03/2012
1988 ฝึกงาน น.ส. สาวินี ศศิม่วงแสง สาขาวิชาการบัญชี. ปวส. 23/03/2012
1971 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมไม่จบกันทั้งรุ่น กลุ่มนักศึกษาผู้เดือนร้อน 15/03/2012
2034 ประกาศผล รอบ 3 ขวัญฤทัย ดิ่งกลาง 30/04/2012
2035 การประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียน ผู้ปกครองนักศึกษา 30/04/2012
2023 ค่า ถ่ายรูป งานรับปริญญา สำลักตังตาย 21/04/2012
1981 ลงทะเบียนทาง internet ช้ามาก นายณัฐวุฒิ สิงห์ปรีชา 21/03/2012
1991 ลงทะเบียนทีไรเน๊ตเน่าทุกที ช่างกล 27/03/2012
2082 ยื่นคำร้องขอศึกษาที่มทร อีสาน นักเรียน 12/05/2012
2049 ลืมปริ๊นใบรายงานตัว นักศึกษาใหม่ 03/05/2012
2054 ปัญหาการลงทะเบียนเรียน นางสาวศศิธร แก้วโนนเฮ้า 03/05/2012
2058 ลงทะเบียนล่าช้า นางสาวกิ่งกมล ขอสินกลาง 04/05/2012
2050 งานทะเบียน นักศึกษา 03/05/2012
2080 ภาคสมทบยังเปิดรับอีกไหมค่ะ เด็กเทคโน ปวส 11/05/2012
2055 ระเบียบการเข้ารับการศึกษา ผู้ปกครอง 03/05/2012
2062 เทคนิคการสัตวแพทย์ วข.กาฬสินธุ์ นางสาวกัญญาภัทร์ ติยะบุตร 05/05/2012
2096 ไม่ต้องการอยู่หอพักแต่ไปยกเลิกไม่ทันในวันที่14-15ต้องดำเนินการอย่างไรครับ นักศึกษา 22/05/2012
2081 ย้ายจากภาคปรกติไปเรียนภาคสมทบได้ไหมค่ะ พรชนก ปักกาเวสา 12/05/2012
2086 ค่าใช้จ่ายรับปริญญา นศ มทร อีสาน 17/05/2012
2089 ใบทรานสคริป นักศึกษา 20/05/2012
2090 รบกวนช่วยปรับปรุงระบบลงทะเบียน st 20/05/2012
2091 โดน รีไทร์ สามารถกลับมาเรียนได้อีกไหม รีไทร์ 21/05/2012
2110 จะเป็นไปได้หากรวม ราชภัฏ-ราชมงคลอีสาน Evenomz 27/05/2012
2112 อยากเรียนภาค เสาร์-อาทิตย์ cooper 28/05/2012
2088 เรื่องเทียบโอน นศ. 20/05/2012
2098 เทียบโอนต่างมหาวิทยาลัย กมลชนก 22/05/2012
2115 ยื่นคำร้องขอศึกษาต่อ นักศึกษา 28/05/2012
2139 ไม่สามารถลงทะเบียนได้ นักศึกษา 03/06/2012
2141 **้ กยศ สำหรับนักศึกษาใหม่ aorn 04/06/2012
2129 สอบถามข้อมูล นศ.จบใหม่ 01/06/2012
2134 เกี่ยวกับพื้นที่หนองระเวียง สรพงษ์ 03/06/2012
2138 สอบเทียบโอน นักศึกษาสมทบ 03/06/2012
2087 การแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ภายในวิทยาเขต วิทยาเขตสกลนคร 19/05/2012
2075 กรณีส่งเอกสารผิดวันเลยไม่ได้รับเสื้อนักศึกษาและอื่นๆ นักศึกษาใหม่ 11/05/2012
2103 ป้ายตอนรับนักศึกษาใหม่ บุคคลากร มทร.อีสาน 24/05/2012
2156 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อาจารย์สุบรรณ์ ทุมมา 08/06/2012
2131 ค่าเทอม นักศึกษาภาคภาคสมทบ 02/06/2012
2005 ใบทานสคริป นายประกาสิต อุยนา นักศึกษา ปวส.ไฟฟ้ากำลัง 05/04/2012
2009 วันที่สำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่อยากทราบวันที่สำเร็จการศึกษา 09/04/2012
2012 วันรับวุฒิการศึกษา นักศึกษาจบใหม่ 11/04/2012
2014 วันจบการศึกษา นักศึกษาจบใหม่ 12/04/2012
2100 เรื่องขอ ทรานสคริป ตัวจริง นักศึกษาคณะวิศวฯ 24/05/2012
2114 ปัญหาการลงทะเบียน กิตติราช สุวรรณวงค์ 28/05/2012
2116 เกรดภาคเรียนที่3ไหนบอกว่าออกวันที่28 มทร.โคราช 28/05/2012
2137 อยากศึกษาค่อ อยากเข้าเรียน 03/06/2012
2132 อยากศึกษาต่อ waraporn 02/06/2012
2172 ชุดครุย นักศึกษา 14/06/2012
2109 จะขอเลื่อน การเข้ารับระราชทานปริญญาบัตร คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 26/05/2012
2127 มีโควตาสำหรับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ (สถปัตย์กรรม) kattaleeaya 31/05/2012
2152 ย้านการเรียน 123 07/06/2012
2154 ย้ายมหาวิทยาลัย Earth 08/06/2012
2181 จบ ม.6 จะต่อ ปวส โยธา วรชัย 20/06/2012
2105 ค่าเทอมแบบเหมาจ่าย ลูกชาวนาผู้มีทุนน้อยแต่ใจรักที่จะศึกษา 24/05/2012
2106 ขอคำชี้แจงค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย เด็กวิศวะ 24/05/2012
2149 โอนย้ายมาอยู่มทร.อีสาน sage 06/06/2012
2150 ขอทรายรายละเอียด นศ. สมทบ พงษ์สวัสดิ์ 06/06/2012
2161 **้เงิน กยศ ผู้ปกครอง 09/06/2012
2178 การกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ข้าราชการ 19/06/2012
2158 เรียนในช่วงซัมเมอร์ student 08/06/2012
2176 พ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษา 17/06/2012
2177 การลงรีเกรดของนักศึกษา กฤษดา ไชยตะมาตย์ 18/06/2012
2192 ไม่ทราบว่า จะเปิดรับรอบตรงเมื่อไรหรอครับ รบกสนด้วยน่ะคับ บอส 28/06/2012
2190 อยากเรียน ปวส เทคโน สมเกียรติ 26/06/2012
2136 ตำแหน่งงานว่าง ทิพย์อุษา 03/06/2012
2187 ย้ายสาขา กลุ้มใจ 25/06/2012
2200 อยากศึกษาต่อ ปวส บัญชี ที่ราชมงคล ขอนแก่นครับ นายสนธยา สุขปื้อ 02/07/2012
2205 ส่งเสริมกิจกรรม สำหรับนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผศ กฤตวิทย์ บัวใหญ่ 04/07/2012
2119 การขอคืนสภาพ ผู้ปกครอง 29/05/2012
2215 หอประชุม นักศึกษามทร.อีสาน 15/07/2012
2198 เรื่องตู้น้ำเย็นโรงอาหาร และ สำนักวิทยบริการ เด็กที่ไม่พอใจ 01/07/2012
2128 ระบบสารสนเทศมหาลัย num 01/06/2012
2220 เกี่ยวกับรายละเอียดหอประชุม นักศึกษามทร.อีสาน 23/07/2012
2236 กำหนดรับปริญญา Nan 06/08/2012
2224 การปรับปรุงห้องน้ำของคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษามีปัญหาเรื่องห้องน้ำ 26/07/2012
2222 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร phonpalakorn 25/07/2012
2219 รับ ม.6 เข้า ปวส ไหมครับ KmP 17/07/2012
2191 ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน นักศึษา วิทยาเขตสกลนคร 27/06/2012
2208 การใช้บริการห้องสมุด และความปลอดภัยในการขับขี่ เจ้าหน้าที่ 06/07/2012
2211 รุ่นพี่อิเล็ก เรียกพวกผมทุกวันเลย น้อง 10/07/2012
2209 สาขาบัญชีเปิดหลักสูตร ปวส หรือป่าวครับ อธิภัทร สุขปื้อ 08/07/2012
2244 คืนครูสู่ห้องเรียน เรารักมทร.อีสาน 15/08/2012
2246 ขอแสดงความยินดีครับ พนักงาน สายวิชาการ 16/08/2012
2247 ผู้บริหารเห็นแก่ตัว เด็กดี 16/08/2012
2228 สอบถามเรื่องWIFIตึกบริหาร จะปิดทำไม!? นักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 30/07/2012
2230 มทร.ธัญบุรี ปรับเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ทำไมมหาวิทยาลัยเรา ยังไม่คืบหน้าครับ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 01/08/2012
2243 เงิน 15000 บาท พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา อ.เอกสิทธิ์ 15/08/2012
2235 เรื่องการปรับเพิ่มค่าครองชีพพนักงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 06/08/2012
2226 ลูกจ้างเงินรายได้ และ พนักงานมหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างไร seerung 28/07/2012
2238 กยศ เด็กยากจน 09/08/2012
2254 ขอความอนุเคราะห์กองคลังชี้แจงระเบียบต่างๆ ผู้จัดทำ 22/08/2012
2237 อยากสอบถามรอบโควตาปี56 นายวินัย โพธิ์ศรี วิลัยการอาชีพบัวใหญ่ 08/08/2012
2239 กำหนดการรับปริญญา นักศึกษา 13/08/2012
2245 อยยากรู้ว่าเรียนต่อ ป.ตรี ต้องทำยังไง katza 16/08/2012
2251 จองและชำระเงินภาพถ่าย นักศึกษา 20/08/2012
2253 ทำไมต้องอยู่ ผู้ปกครอง 21/08/2012
2271 เงิน**้ กรอ. นักศึกษาปี 1 03/09/2012
2286 แหล่งน้ำในมหาวิทยาลัย นักศึกษา 09/09/2012
2285 หอประชุม นักศึกษามทร.อีสาน 08/09/2012
2283 สอบถามเกี่ยวกับโควต้าเที่ยบโอน ปวส. นางสาว สุชานันท์ แสงพลบ 07/09/2012
2277 การโดนรีทาย นักศึกษา 05/09/2012
2294 การรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา นายปลอดภัย 12/09/2012
2259 ป.ตรีต่อเนื่อง mc 23/08/2012
2250 เกี่ยวกับสายช่าง เด็กช่าง 17/08/2012
2258 สาขาวิชาช่าง(ปวส ก่อสร้าง) ศิษเก่าอยากเหนแผนกอยู่คู่เทคโน ครับ 23/08/2012
2314 จะมีการเปิด ต่อเนื่องหรือไม่ สุรทัศน์ 24/09/2012
2327 ตรวจสอบผลการเรียน นักศึกษารหัส 51 นักศึกษารหัส 51 29/09/2012
2306 การจัดระเบียบการเก็บวัสดุของผู้รับเหมา A. Kumpala 19/09/2012
2324 ความปลอดภัย ผู้ปกครองนักศึกษา 28/09/2012
2325 การสอนของอาจารย์วิชาการเงิน ธันวา 28/09/2012
2332 ท่อน้ำเสียแตกหลังตึกบริหาร นักศึกษา 01/10/2012
2322 อยากให้ท่านชี้แจง วิศวะ 27/09/2012
2312 การขอบ้านพัก ฉัตรชัย 24/09/2012
2352 จนท.สำนักงาน aree 13/10/2012
2401 ถามครับ คนจริงใจ 10/11/2012
2342 ค่าครองชีพ คนเงินเดือนน้อย 09/10/2012
2345 เรื่องหอพัก เด็กน้อย 10/10/2012
2337 internet WIFI เด็กมหาลัย 04/10/2012
2353 หอพักคุรุคามวาสี ผู้เดือดร้อน 13/10/2012
2363 ทำไมเว็ปไซต์มหาลัย ทำใหม่บ่อยจัง ยิ่งทำยิ่งหาอะไรไม่ค่อยเจอ นักศึกษา 25/10/2012
2347 รับตรง ปี 2556 อธิวัฒ 11/10/2012
2348 ค่าใช่จ่ายการสมัครเรียน ณิชารย์ 11/10/2012
2354 ภาคเรียนการศึกษาปี2556 เปิดรับ ปวส.สาขาไฟฟ้า ไหมครับ นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า 15/10/2012
2356 แจ้งร้องเรียนผลงานภาพถ่ายหมู่รับปริญญา 2553 นิสิต จบปี 53 18/10/2012
2360 มีโควตาวิทยาลัยเทคนิคลำปางหรือป่าวครับ พลกฤษณะ คบทองหลาง 24/10/2012
2365 ค่าครองชีพและการลาคลอดบุตรของพนักงานฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 26/10/2012
2395 การปรับเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาวุฒิปริญญาโท พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 08/11/2012
2410 รับสมัคร 56 สงสัยมากค่ะ นุ่มนิ่ม 13/11/2012
2399 กฐิน สามัคคี มทร.อีสาน บุคลากร 09/11/2012
2349 ทำไมต้องฝึกงานนานด้วยคับ วิศวกร 12/10/2012
2379 การขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์วารสาร วิเชียร 29/10/2012
2419 การแต่งหญิงรับปริญญา สาวประเภทสองตัวน้อยๆ 19/11/2012
2386 การย้ายมหาลัยครับ นิสิต 02/11/2012
2387 ขอเปิดรายวิชาเรียน นักศึกษา 03/11/2012
2373 การลงเรียนใหม่ นักศึกษาใหม่ 27/10/2012
2380 การลงทะเบียนแบบกระเช้าที่ห่วยแตก นักศึกษา 29/10/2012
2351 แหล่งมั่วสุม นศ.ชาย 13/10/2012
2346 สัญญาณไฟจราจรหน้ามหาวิทยาลัย ผู้เสี่ยงตายในตอนเย็น 11/10/2012
2402 ขอคำชี้แจงเรื่อง อัตราเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดรศึกษา อาจารย์ ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วข.ขอนแก่น 10/11/2012
2374 แฟลตที่พักสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ อิทธิพล 28/10/2012
2447 อธิการบดีคณะบริหาร ปุณยวีร์ 08/12/2012
2423 ทำไมจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 15000 เดือนตุลาคม 55 เฉพาะวิทยาเขตสุรินทร์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 21/11/2012
2434 สอบถามเรื่องค่าครองชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน 26/11/2012
2414 สมาชิกห้องสมุด นักศึกษา 16/11/2012
2427 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 11111 23/11/2012
2443 การจัดประชุมในวันหยุด ลูกจ้างผู้น้อย 04/12/2012
2446 เรื่องระบบรุ่นพี่อิเลคทรอนิกส์4ปี ปกติ ผู้ปกครอง 08/12/2012
2442 บ้านพักอาจารย์ อยากเห็นเทคโน ดีขึ้น 03/12/2012
2474 เรียถามครับ ลูกจ้าง 22/12/2012
2444 การเปิดประตู้ด้านชุมชนมหาชัย นักศึกษา ภาคสมทบ 04/12/2012
2468 ช่วยดูแลบุคลากรด้วย บุคลากร 21/12/2012
2492 อินเตอร์เนตภายในหอพักนักศึกษา นักศึกษาหอใน 04/01/2013
2507 ปวส ต่อ ปตรี เด็กช่าง 15/01/2013
2521 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการย้ายรวมสาขา mikiri 25/01/2013
2522 อยากให้เข้มงวดเรื่องการสอบแต่ละครั้ง ผู้พบเห็น 27/01/2013
2430 นักศึกษาเยอะไป เรียนไม่รู้เรื่อง นักศึกษาหลักสูตรปกติ 25/11/2012
2453 เสียงดังรบกวน นักศึกษา 11/12/2012
2506 วี่แววฐานเงินเดือนพนักงาน ครับ พนักงานตัวน้อย 15/01/2013
2509 เงินเืดือนอาจารย์ปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาเอกที่จะเป็นอาจารย์ที่ มทร.อีสาน 17/01/2013
2526 เน็ตเล่นไม่ได้ นักศึกษา 31/01/2013
2539 เรื่อง รื้อถอน ตึก คุรุ นาย ธนาวุฒิ คำรบธนสาร 13/02/2013
2540 เรื่องอาคารคุรุสัมนาคาร ศิษย์เก่าแผนกไฟฟ้ากำลัง รหัส480192090 13/02/2013
2548 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ นักศึกษา 18/02/2013
2532 ร้าน ค้า ข้าวราดเเกง ขี้โกง สังคมไทย เทคโน เกิดเป็น คนอย่า ขี้โกง ใคร ตายไปก็ชดใช้เค้าคือเก่ 04/02/2013
2545 ขอสอบถามครับ ศิษย์เก่า ไฟฟ้ากำลัง 15/02/2013
2638 แสงสวาง เศษธูป 08/03/2013
2558 ขอสอบถามค่ะ น.ส.พิไลวรรณ ขลิบทอง 23/02/2013
2565 การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา 28/02/2013
2673 มหาวิทยาลัยของกองพัฒนานักศึกษา Opal555@yahoo.com 01/04/2013
2648 ขอใบ transcript นักศึกษาเพิ่งจบ 18/03/2013
2667 เรื่องนักศึกษาที่ถูกพ้นสภาพแล้วสามารถเข้ากลับมาเป็นนักศึกษาได้หรือใหม่ นักศึกษาเก่ามาก 27/03/2013
2657 ค่าลงทะเบียนฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน 23/03/2013
2659 การศึกษาภาคฤดูร้อน นักศึกษา 25/03/2013
2689 อยากให้การประเมินอาจารย์ยุติธรรม พี่ๆ 08/04/2013
2682 การทำงานของระบบลงทะเบียนช้ามากค่ะ ค่า JENEE 03/04/2013
2683 ระบบขึ้นทะเบียน W.Ha 03/04/2013
2684 ภาพถ่ายรวมงานรับปริญญาเมื่อ ปี 2555 นักศึกษาเก่า 04/04/2013
2686 ขอตึกเรียนให้เราบ้าง นักศึกษา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 07/04/2013
2707 ลงทะเบียน พงษ์พัฒน์ 15/04/2013
2669 สถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง นักศึกษา 28/03/2013
2685 สอบไม่ติด นักศึกษา 07/04/2013
2691 จบ ปวสง.ต้องการเรียนต่อปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า จรัญ พิมพ์ศร 09/04/2013
2705 รับสมัครนักศึกษาภาคสมทบ อภินันท์ 14/04/2013
2828 คุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษา 26/04/2013
2838 อยากให้มีวัฒนธรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง ครูเก่า 01/05/2013
2656 ขอเปิดรายวิชาการเงินธุรกิจ นายประณต เพ็ชรนาวาส 22/03/2013
2841 เมื่อไหร่จะมีการปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานผู้รอความหวัง 02/05/2013
2268 น้ำท่วม supaporn.ve 03/09/2012
2846 การขอรับใบ Transcript นักศึกษา มทร.อีสาน 05/05/2013
2538 น้ำประปาไม่ไหล ผู้อยู่อาศัย 13/02/2013
2734 หอพักสวัสดิการคุรุคามวาสีน้ำรั่ว อยู่อาศัยลำบาก โชคชัย ไลยะรัตน์ นักวิชาการศึกษา กองนโยบายและแผน 23/04/2013
2823 การดร๊อปเรียน เด็กขี้สงสัย 25/04/2013
2683 ระบบขึ้นทะเบียน W.Ha 03/04/2013
2682 การทำงานของระบบลงทะเบียนช้ามากค่ะ ค่า JENEE 03/04/2013
2652 ขอความเป็นธรรม ผู้ได้รับความเสียหายหลายลาย 21/03/2013
2560 วิชาเรียนเตรียมสหกิจ กลุ่มเด็กวิดวะหัวก้าวหน้า 26/02/2013
2840 ข้อเสนอแนะคะ ผู้ที่รับฟังคำพูดจาไม่สุภาพ 02/05/2013
2533 น้ำประปาไม่ไหล บุคลากรมหาวัทยาลัย 07/02/2013
2527 ช่วยดูแลหน่อยน้ำปะปาไม่ไหลมา 2 อาทิตย์แล้วที่สำนักงาน บุคลากร 31/01/2013
2927 เรื่อง สอบภาค ความรู้ทั่วไป ทำไมถึงไม่มีที่วิทขาเขตด้วยครับ เจ้าหน้าที่ตัวน้อยเงินน้อย 09/05/2013
3043 การผ่อนผันค่าเทอม nutjaree 01/06/2013
3064 ต้องการขอทำเรื่องรับพระราชทานปริญญาบัตรปี 2555 นักศึกษาปี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 10/06/2013
3062 การโอนหน่วยกิต นักศึกษาอยากโอนหน่วยกิต 09/06/2013
3040 ขออนุญาติสอบถามเรื่องสหกิจศึกษา นักศึกษาตกค้าง 51 31/05/2013
2842 หน้าที่ของการบริการ วิศวกรรมโยธา 03/05/2013
3045 ลงทะเบียน (รายวิชา) นางสาวมยุรี ปัจจัยโคถา 02/06/2013
3059 สำนักงานหอใน ผู้หวังดี 07/06/2013
3049 อาจารย์ไม่ใช้อาจารย์ นักศึกษาอินเตอร์ 03/06/2013
2837 การปรับลดค่าตอบแทนเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พนักงานในสถาบันอุมดมศึกษา 30/04/2013
3008 ระบบความปลอดภัย นักศึกษา 22/05/2013
3063 ร้องเรียน นักศึกษา มทร.ขอนแก่น 10/06/2013
3081 ก้าวต่อไปของงานทะเบียน Thanakorn 21/06/2013
2893 ทำไมต้องบังคับซื้ออุปกรณ์การเรียน ผู้ปกครง 07/05/2013
2847 อยากทราบความจริง นศ.มทร 05/05/2013
3086 ไม่น่าสงผล ใช่มั๊ยค่ะ ลูกหลานค่ะ 23/06/2013
2845 ก.ค.ศ.ไม่รับรองวุฒิ ศิษย์เก่า 04/05/2013
3094 อยากเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น นักศึกษา54 01/07/2013
3096 ขอเช่าสถานที่ทำ 7-11 ในเทคโน สุริยัน 02/07/2013
3084 ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา นักศึกษาผู้สงสัย 21/06/2013
3085 การแต่งกายค่ะ อยากเห็นสิ่งดีๆค่ะ 23/06/2013
3091 ปัญหาห้องน้ำภายในตึกบริหาร นักศึกษาคณะบริหาร 28/06/2013
3061 สงสัยค่ะ คนขี้สงสัย 09/06/2013
3123 อย่ามีเลยสายตรงอธิการ tt 16/07/2013
3074 การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ลูกจ้างเงินได้ 17/06/2013
3074 การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ลูกจ้างเงินได้ 17/06/2013
3127 ทุนการศึกษา นักเรียนทุน 19/07/2013
3118 หาทางออกไม่เจอ เด็กช่าง มทร.อีสาน 15/07/2013
3117 ขอรายละเอียดเงินค่าตำแหน่งทางวิชาการ เสี่ยวเอ้อ 14/07/2013
3110 ทำไมระบบอินเตอร์เน็ตถึงมีปัญหาบ่อย ปัญหาบ่อยเกินไป 09/07/2013
3119 สอบถามเกี่ยวกับการจอดรถจักรยายนต์บริเวณหน้าตึกห้องสมุด เจ้าหน้าที่ 15/07/2013
3473 gat pat วิภาวรรณ 12/10/2014
3475 สอบถามเรื่องเงินตกเบิกของพนักงานมหาวิทยาลัย ธีรธรรม์ โรจนรุ่งสถิตย์ 15/10/2014
3502 ฟิตเนสมหาลัย เด็กเทคโนชอบworkout 11/11/2014
3479 รับตรงปี58 นริศา 17/10/2014
3489 การขอเทียบโอนหน่วยกิต Patthamawan 29/10/2014
3499 หนังสือรับรองเรื่องระบบการเรียน คมกฤช พานิชย์พะเนาว์ 05/11/2014
3494 การโอนสถานที่เรียน ปาริชาติ 31/10/2014
3493 การรับนักศึกษาโคต้า มงคล 31/10/2014
3516 อยากให้มหาวิทยาลัยมีคอร์ดแบดมินตัน บุคลากรชอบตีแบด 02/12/2014
3504 อยากเข้าศึกษาต่อ มณีวรรณ 13/11/2014
3505 การสอบ TL 17/11/2014
3507 พิมพ์ใบสมัคร จิราวรรณ ตากกระโทก 19/11/2014
3615 คณะวิศวกรรมฯ ไม่ยอมให้เปิดห้องเรียน ในภาคซัมเมอร์ นักศึกษาที่ต้องการจะจบใน 4 ปี 13/06/2015
3606 การเสียค่าปรับซัมเมอร์ นักศึกษามทร.อีสานหลายคนฝากมา 27/05/2015
3622 มีโควตาปี 59 ไหมครับ อยากเข้าศึกษา 24/06/2015
3605 ขอขึ้นทะเบียนน้อนหลัง จารุวรรณ 26/05/2015
4045 ทดสอบระบบ สายตรงอธิการบดี อ.ชุดาภัค เดชพันธ์ 10/10/2017
4044 ขอความอนุเคราะห์สอบถามเรื่องการตัดชุดครุยแลการชำระเงินค่าถ่ายรูปรับปริญญา นักศึกษา 25/09/2017
4043 ขอเป็นตัวแทนในการผลิต เครื่องแบบสถาบัน ขอเป็นตัวแทนในการผลิต เครื่องแบบสถาบัน 25/09/2017
4027 สุนัขกัดนักศึกษา!!!!!! วิทยาเขตขอนแก่น นายวิศวกรรม 28/08/2017
3979 เงินข้าราชการเดือนเมษายน 2560 ไม่ขึ้น ผศ. วิทยา บุญคำ 07/08/2017
4130 เบอร์โทรของหมาวิทยาลัย ไม่มีใครรับสายครับ สมพร โพธฺ์งาม ศิษย์เก่า 07/06/2018
4048 การเบิกค่าสอนเกิน และเก็บเข้าสาขาฯ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ 25/10/2017
4106 เงินรายได้ อาจารย์ 01/03/2018
4103 ขอนำเสนอระบบจัดการข้อมูลนักเรียนนักศึกษา กฤษณ์ มูลศาสตร์สาทร 01/02/2018
4059 ความร่วมมือกับบริษัทจีน ส่งนักศึกษาเข้าเรียน 11/12/2017
4101 เรียนขออนุญาตนำเสนอระบบ JCampus ธนะกันต์ เทียนศรี 30/01/2018
4099 ควรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระบบเดินเอกสาร a 26/01/2018
4123 การศึกษาดูงาน นักวิชาเกิน 02/05/2018
4268 เงิน 8 เปอร์เซ็น เดชาวัต 05/07/2019
4281 เครื่องแบบและการแต่งกายของลูกจ้างเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลูกจ้างเงินรายได้ 30/08/2019
4279 มีเรียนป.ตรีวันอาทิตย์ไหมครับ อยากศึกษา 21/08/2019
4273 รายละเอียดเข้าศึกษาต่อปวส. จิราภรณ์ กนอก 19/07/2019
4290 แผนการฝึกงาน ปุณยวีร์ 24/10/2019
4295 อยากเข้าคณะที่ต้องการ แต่เกรดไม่ถึง Chaiyanan 04/12/2019
4280 อยากทราบเรื่องการย้ายมหาลัย น.ส ดวงหทัย รามวณิช 29/08/2019
4266 ไม่มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ผู้ปกครอง 26/06/2019
4282 ค่าเทอม พงษ์ 03/09/2019
4265 ร้องเรียนกิจกรรมรับน้อง ปี 62 ผู้ปกครองนักศึกษา 17/06/2019
4296 ม. เราไม่มี Mobile Apps ที่ทันสมัยเหมือน ม.อื่นหรอครับ นักศึกษาชาย 11/12/2019
4306 ฝึกงาน สมภาร มีเบ้าญาติของนักศึกษา 16/03/2020
4302 การรับน้อง ผู้ปกครอง 11/01/2020
4287 ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้างานเทศกาลหุ่นฟาง ปรมาภรณ์ 26/09/2019
4278 การสูบบุหรี่ในหอพักคุรุคามวาสี Khew 07/08/2019
4285 งบประมาณก่อสร้าง นักวิชาเกิน 14/09/2019
4267 กิจกรรมก้าวแรกสู่ มทร. อีสาน ทำไมเป็นกิจกรรมบังคับ บุคคลภายนอก 29/06/2019
4298 รับน้อง ผู้ปกครอง 20/12/2019
4310 มหาวิทยาลัย มีการเรียนออนไลน์ช่วงซัมเมอร์หรือไม่ ญาดามณี 02/04/2020
4307 ย้ายห้องเรียนไหม นักศึกษาใหม่ 18/03/2020
4315 ไม่มีคะแนน9วิชาสามัญ แต่ยื่นสมัครไปแล้วควรทำยังไงดีคะ Munin 06/04/2020
4313 นักศึกษาพิการต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะได้สิทธิ์ตามพรบ.การจัดการศึกผาาสำหรับคนพิการ พศ.2551 ผู้ปกครอง 05/04/2020
4318 เงินประกันสังคม สมหญิง 27/04/2020
4326 การรับบุคลากรเข้าทำงานในสถานศึกษา Popo 25/05/2020
4322 ค่าเทอมนักศึกษา นักศึกษา 08/05/2020
4325 การย้าย สถาบันการศึกษา วราพร รักษาชาติ 21/05/2020
4327 ก.ค.ศ.ไม่รับรองวุฒิ ธัญญารัตน์ 04/06/2020
4331 สูบบุหรี่ในหอพัก? (คุรุคามวาสี)? Havaba 10/06/2020
4334 การยื่นเรื่องจบการศึกษา ทศพล วาลสูงเนิน 25/06/2020
4338 การเทียบโอนหน่วยกิต ศราวุธ ชัยบุตร 13/07/2020
4371 ติดต่อชำระหนี้กองทุนพัฒนาบุคลากร รณรงค์ มุ่งเกิด 17/12/2020
4367 การแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาว พนักงานมหาวิยาลัย 13/12/2020
4368 การดำเนินการร่างระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย 15/12/2020
4343 โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ 13/08/2020
4366 สภาวิชาชีพบัญชีไม่รับรองหลักสูตรระดับ ปวส. สุ 11/12/2020
4363 การเทียบโอนเกรดย้ายมหาลัย ภูสุดา สว่างจิรวงศ์ 24/11/2020
4364 การรีเกรด,เกียรตินิยม เมธาวี นศ.มทรอีสาน 03/12/2020
4372 ถ้าโดนรีทาย ระพีพรรณ 23/12/2020
4342 การย้ายวิทยาเขต นักศึกษา 08/08/2020
4339 สอบถามเบอร์ติดต่อ และการทำเรื่องขอเอกสารหลังจบ อรัชพร คำแหงพล 29/07/2020
4375 การปรับอัตราเงินเดือน พงน.ในสถาบันอุดมศึกษา ละมุน 01/02/2021
4377 การควบรวมจัดตั้งสถาบันสหสรรพศาสตร์ บิดาของบุคคลากร มทร.อีสาน 02/03/2021
4378 การจัดงานเลี้ยงGood Bye Senior อาจารย์สาขา 10/03/2021
4385 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ บัณฑิต 24/04/2021
4381 ก.ค.ศ.ไม่รับรองวุฒิ ศิษย์เก่า 22/03/2021
4398 ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ ติดค่าเทอมและค่าหอ ซึง **้ กยศ. และ ไม่ได้อยู่หอ ธมกร 28/06/2021
4384 เรียกเก็บค่าลงทะเบียนนักศึกษาพิการ มารดา 23/04/2021
4393 ปัญหาการเรียนออนไลน์กับค่าเทอมช่วงซัมเมอร์ในวิกฤติโควิด-19 นักศึกษา 62172310284-6 27/05/2021
4399 สอบถามเรื่องค่าปรับ ค่าเทอม มทร อีสาน นักศึกษายุคโควิด 28/06/2021
4407 การศึกษา อนงรัก 08/08/2021
4411 ย้ายมหาลัย นิสิต 15/08/2021
4397 ย้ายวิทยาเขต Natamon 25/06/2021
4396 ย้ายสาขา วัลย์ลิกา ด่านกลาง 22/06/2021
4414 การคืนเงิน 40% ผู้ปกครอง 17/08/2021
4403 การรับ-ส่งต่อจดหมายของมหาวิทยาลัยจากไปรษณีย์ ผศ.ดร.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์ 07/07/2021
24 การตรวจของยาม หัวหน้าแผนกงานรักษาความปลอดภัย 23/06/2008
4419 คุณสมบัติที่จะได้เกียรตินิยม สุวรรณา โพธิ์หมื่นไวย 07/09/2021
4418 ความต้องการใช้ซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ เพื่องานวิจัย คณาจารย์ 01/09/2021
4433 สอบถามคะชำระงานผ่านกรุงไทยเน็กแล้วเลขcomcode ผิด นักศึกษา 07/12/2021
4434 การคืนบ้านพักกรณีซื้อบ้านอยู่ในเขตอำเภอเมือง บุคลากรด้อยค่า 15/12/2021
4443 รบกวนสอบถาม นักศึกษา 26/02/2022
4435 สายการเรียนไม่ตรงตามที่ม.กำหนดไว้สามารถเรียนได้ไหม - 03/01/2022
4438 เสียค่าสมัครรอบแรกหรือรอบพอร์ตเท่าไหร่คะ นักเรียน 14/01/2022
4446 เรื่องการแต่งกายขึ้นรับปริญญาบัตร นักศึกษา 05/03/2022
4460 การโอนย้ายหน่วยกิตข้ามหมาวิทยาลัย ณภัคมน 12/04/2022
4445 สามารถย้ายสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยในเขตนครราชสีมาได้ไหมครับ จ.ส.อ.หญิง สุทธิดา เพชรมณี 02/03/2022
4450 ไม่ได้เข้าใช้เครื่องมือในมหาวิทยาลัย ทำไมค่าเทอมไม่ลด นักศึกษาป.โท ภาคสมทบ 11/03/2022
4447 ขอความอนุเคราะห์ประบลดค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชินดนัย บวนขุนทด 08/03/2022
4451 รบกวนสอบถามคำถามเดิมนะครับ เรื่อ ชินดนัย บวนขุนทด 15/03/2022
4452 ขอปรับลดค่าเทอม ชินดนัย บวนขุนทด 15/03/2022
4448 ขอความอนุเคราะห์ปรับลดค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 นักศึกษา ป.ตรี สาขาการเงิน 08/03/2022
4455 นักศึกษาต้องการเปิดรายวิชาในช่วงซัมเมอร์ นาย อรรณพ ผิวเงิน 03/04/2022
4456 (เปลี่ยนจากเรียนปกติ เป็นเรียนเสาร์อาทิตได้มั้ยครับ) (นายอิสระ จันพลงาม) 09/04/2022
4465 ตอบคำถาม ที่ท่าน อธิการ ชี้แจ้งการขอลดค่าเทอม 2/2564 ชินดนัย 04/05/2022
4466 ชี้แจงการปรับลดค่าเทอม เทอม2 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และผู้ปกครอง 04/05/2022
4495 เรื่องการจอดรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา ทำให้ประขาชนทั่วไปที่จะมาทำธุระบริเวณด้านหน้าของสถาบันไม่มีที่จ กมลชนก 19/07/2022
4499 อยากอบถามทำันทึกข้อความไ่ประสงค์พักอยู่หอใน ทำไมต้องมีให้ชำระค่าหอพักในด้วย ทั้งที่ทำเรื่องแล้ว สุภาพร 03/08/2022
4502 ย้ายวิทยาเขตจากสุรินทร์ไปโคราช นักศึกษาปี 1 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากมทร. 25/08/2022
4469 ต้องการเหตุผล ว่าเหตุใดจึงไม่ลดค่าเทอม เทอมที่2 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษา ป โท 14/06/2022
4520 เรื่องย้ายสาขาภาย ธนภัทร คำภิรมย์ 31/12/2022
4521 ต้องการย้ายสถาบัน จันทิมา เสาทองหลาง 02/01/2023
4532 การตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร บุคลากร 16/03/2023
4528 มหาวิทยาลัยให้สิทธิ์ลาคลอดบุตรลูกจ้างแค่ 60 วัน ลูกจ้างเงินรายได้ 07/02/2023
4542 หากพ้นสภาพนักศึกษาแล้ว สามารถร้องขอสิทธิ์เรียนใหม่ในปีการศึกษาที่ศึกษาอยู่ได้ไหม M. 03/05/2023
4536 การจ่ายค่าเทอมภาคการศึกษา 1/2566 นักศึกษาเข้าใหม่ sudjai 11/04/2023
4537 จะใบแสดงผลการศึกษา ของปีเก่าได้มั้ยคะ นักศึกษา 17/04/2023
4543 หากพ้นสภาพจากมหาลัยอื่นสามารถเทียบโอนได้ไหมบางวิชา Pvrk 21/05/2023
4544 การขอย้ายมหาลัย นิสิต ยศรรธน์ 26/05/2023
4545 อยากทราบว่าผมจบ ปวส แล้วมาเรียนต่อเทียบโอนผมสามารถไม่อยู่หอในได้มั้ยครับต้องทำยังไงบ้าง T-T 02/06/2023
4541 จ่ายค่าเทอมล่าช้า นศ 24/04/2023
4550 ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ นศ. 17/06/2023
4547 สามารถแต่งชุดนักศึกษา ตามเพศสภาพได้ไหมคะ ธัญมน 13/06/2023
4548 สามารถแต่งชุดนักศึกษา ตามเพศสภาพได้ไหมคะ นักศึกใหม่ 13/06/2023
4549 ชุดพิธีการ ธัญมน ทองวร 13/06/2023
4551 เกรดออกแล้วแต่ว่าโดนลบรายชื่อและเกรดออกจากระบบมหาลัยเพราะค้างค่าเทอมครับ - 06/07/2023
4546 เรียนสอบถามการชำระเงิน ธ.สาขาในมหาวิทยาลัย นักศึกษามทร.อีสาน 12/06/2023
4531 ขอให้ทบทวนแนวทางการติดตามบัณฑิตหลังจบการศึกษา ศิษย์เก่า 59 07/03/2023
4561 เรื่องเข้าศึกษาต่อ นัฐนันท์ 19/09/2023
4560 ผมจบปวชกำลังจะคิดไปเรียนที่นี่ มาสามารถกู้ กยศ ได้ไหมครับ NN 15/09/2023
4559 เทียบโอนหน่วยกิต น.ส.เบญจวรรณ จันทเสน 14/09/2023
รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน