A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ฝากท่านอธิการดูแลเรื่องรับน้องของนักศึกษา

กราบเรียนท่านอธิการ กระผมในฐานะของผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่คนหนึ่ง ซึ่งได้รับทราบข้อมูลกิจกรรมรับน้องของนักศึกษาที่อยู่หอพักในมหาวิทยาลัยของคณะบัญชี (ปวส.) ซึ่งรุ่นพี่บางคนไม่ปฏิบัติตามกฏเกณ์ของการรับน้องใหม่ซึ่งได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น การข่มขู่ห้ามนักศึกษาบอกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น กับอาจารย์ หรือคนอื่นๆ กิจกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมตามอารมณ์รุ่นพี่ ตอนนี้ทำแบบนี้ บอกว่าดี อีกนาทีด่าน้องต่างๆนาๆ นี้หรือผู้ที่เป็นอนาคตของชาติ รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งผลให้รุ่นน้องได้รับผลกระทบ ทั้งทางร่างกาย เกิดการบาดเจ็บต่างๆ เพื่อความพึงพอใจของรุ่นพี่บางคน และที่หนักที่สุดคือสภาพจิตใจของน้องๆเหล่านี้ ผมเข้าใจน่ะครับว่ากิจกรรมนี้หลายๆท่านต้องการให้เกิดเพื่อความสามัคคี การเข้าสังคมต่างๆ ฝึกการอดทน แต่รุ่นพี่บางคนใช้กิจกรรมนี้เป็นการระบายอารมณ์ที่ถูกกระทำมาก่อน แล้วนำมาลงกับรุ่นน้อง ผมเชื่อว่าทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องการที่จะให้มีการเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้น ไม่ต้องการที่จะให้นักศึกษาซึ่งต้องพยายามอย่างมาก จึงจะเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ ต้องถอดใจ ออกจากที่นี้เพราะอารมณ์ของรุ่นพี่บางคน กิจกรรมดีๆ วัฒนธรรมดีๆ อย่างให้ต้องเสียเพราะคนบางคนเลยน่ะครับ รุ่นที่แล้วโดนรับน้องหนักๆๆๆ ก็มาทำกับรุ่นนี้ต่อ พอรุ่นนี้เป็นรุ่นพี่ ก็จะทำกับรุ่นต่อๆไปอีก มันจะไม่จบไม่สิ้น จนกลายเป็นกิจกรรมที่ไม่ดีในสายตาประชาชนที่พบเจอเฉกเช่นทุกวันนี้ ใคร่ขอฝ่ากท่านผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยน่ะครับ นักศึกษาเข้าไปหาความรู้ กิจกรรมทำได้ แต่ควรอยู่ในความพอดี ตัวอย่างมีให้เห็นทุกปี กันไว้ดีกว่าแก้ ก่อนที่จะสายเกินไป ก่อนที่จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับนักศึกษาที่ตั้งใจเข้าไปหาความรู้ เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับบางคน แต่สำหรับผู้ปกครอง ไม่มีใครที่อยากส่งลูกหลายไปเจอเรื่องแบบนี้อย่างแน่นอน ด้วยความเคารพอย่างสูง
โดย : ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
เมื่อ : 2010-06-14 00:20:00

คำตอบ

- กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งที่ได้แสดงความห่วงใยต่อนักศึกษาและได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการรับน้องที่ไม่เหมาะสมให้กับทางมหาวิทยาลัยได้ทราบ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะแรง่ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีป้องปรามการรับน้องที่ไม่เหมาะสม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์นักศึกษาใหม่ มีการกำหนดขอบเขตในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์แอบแฝง และมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ป้องปรามกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์เฝ้าระวัง เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหา และทางคณะกรรมการด้ประชุมเพื่อเร่งดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงและวิธีการป้องปรามรับน้องที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งสถานที่ตั้งอยู่ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โทรศัพท์ 0-4423-3059 ต่อ 2300, 2310, 2320, 2353
การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กรุณาแจ้ง (ชื่อ สาขาวิชา วันเวลา สถานที่) เพื่อจะทำให้หาข้อเท็จจริงได้เร็วขึ้น และขอความกรุณาผู้ปกครองหรือผู้แจ้งดังกล่าว โทรศัพท์แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์08-9848-3342, 08-1760-5350 และ 08-1790-0125

- ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบถามข้อเท็จจริงไปยังนายกสโมสรนักศึกษา ประธานเชียร์ และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ทุกสาขาวิชา แจ้งว่า ไม่พบนักศึกษารุ่นพี่สาขาวิชาใดประพฤติตนตามที่แจ้งมา เนื่องจากในวันก่อนหน้านั้น ฝ่ายพัฒนานักศึกษายังไม่อนุญาตให้มีการรวมตัวนักศึกษารุ่นน้อง ขณะเดียวกันฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ประชุมนักศึกษารุ่นพี่ที่อยู่หอพักในมหาวิทยาลัย เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงอีกทางหนึ่ง ซึ่งทราบว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกัน
คณะบริหารธุรกิจ ขอเรียนว่า ทางคณะฯ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นสำคัญ จึงเฝ้าดูแล และติดตามในเรื่องการรับน้องและซ้อมเชียร์ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รับความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อรุ่นพี่รุ่นน้อง และสร้างความสุขในการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2010-06-24 17:57:00