A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ป้ายตอนรับนักศึกษาใหม่

เรียน ท่านอธิการบดี
ตามที่มีการติดป้ายประชาสัมพันธืยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 บริเวณทางโค้ง ทางไปสำนักงานอธิการบดีนั้น เห็นในป้ายเป็นนักศึกษาหญิง 1 คน ชาย 1 คน ไม่ทราบว่า 2 คนนี้เป็นใคร ทำไมเราไม่เอารูป ของท่านอธิการและผู้บริหาร มาขึ้นป้ายครับ จะได้ให้นักศึกษาใหม่ทราบว่าบุคคลในป้ายเป็นใคร แต่ที่เห็นนี้หากนักศึกษา ถามว่า 2คนนี้เป็นใครหรือทำชื่อเสียงอะไรให้ มทร.อีสาน ก็คงจะไม่มีใครตอบได้ จึงอยากเรียนให้ท่านช่วยพิจารณาด้วย เพราะเห็นในลักษณะแบบนี้มาแล้วประมาณ 3 ปี ก็ยังไม่มีการพัฒนาเลย
ขอบคุณครับ
โดย : บุคคลากร มทร.อีสาน
เมื่อ : 2012-05-24 13:33:00

คำตอบ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอชี้แจงดังนี้
1. นักศึกษาที่ใช้เป็นแบบในการประชาสัมพันธ์เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งผ่านการคัดเลือก (Casting) ว่าเป็นนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นพรีเซนเตอร์ (Presenter) เพื่อเป็นตัวแทนในการนำเสนอภาพลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นนักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย มีบุคลิกภาพที่ดีและทันสมัย โดยเน้นการออกแบบที่สื่อถึงความสดใสของนักศึกษาที่มีความสุขในการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามแนวคิดของการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
2. วัตถุประสงค์ของการผลิตป้ายประชาสัมพันธ์และแนวคิดในการออกแบบ คือการแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่โดยใช้ตัวแทนของนักศึกษาปัจจุบันเป็นสื่อในการนเสนอไปสู่นักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2555
3. ภาพของท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร และสารแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่นั้น อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ โดยจะเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทจดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 ต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และขอรับเรื่องไว้เพื่อนำไปพิจารณาในปีต่อไป
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-06-07 18:04:00