A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : เงิน**้ กยศ.

อยากทราบว่าผู้ที่**้ กยศ. รายเก่าที่เปลี่ยนระดับชั้น ทำไมต้องยื่นเกรดเฉลี่ย ที่มี 2.00 ขึ้นไป
แล้วคนที่เกรดต่ำกว่านั้น จะต้องทำอย่างไง
งั้นคนที่มี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ก็ต้องหาเงินมาจ่ายค่าเทอมเองใช่ไหม
ถ้าเป็นอย่างงั้นจริง เหมือนตัดสิืทธิ์ คนๆหนึ่งออกจากการเรียนเลยก็ว่าได้
ไหนบอกว่า กยศ.เป็นทุนให้นักศึกษาได้เรียน แต่ไฉนมาทำแบบนี้กับนักศึกษา
โดย : น.ส.ภรณ์นิภา ดวงจิตร์
เมื่อ : 2011-05-26 15:27:00

คำตอบ

แผนกงานกองทุน ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอเรียนชี้แจงว่า
เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้***้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้***้ยืมเงิน ข้อ 2.1 กำหนดให้นักศึกษาผู้มีสิทธิ์***้ยืมเงินจากกองทุน ต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด ดังนั้นนักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ในปีการศึกษา 2554 ต้องจ่ายเงินค่าเล่าเรียนเอง แต่ถ้าปีการศึกษาถัดไปนักศึกษามีเกรดเฉลี่ยถึง 2.00 นักศึกษาสามารถยื่น***้กับกองทุน กยศ. ได้ตามปกติ
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-06-28 17:40:00