A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา

เรียนอธิการพิจารณาข้อสงสัยของหนูด้วยคะ หนูเป็นนักศึกษาของม.คนหนึ่ง หนูสงสัยว่าการแต่งกายของนักศึกษาหญิงที่ห้ามใส่กระโปรงสั้น หนูมีเพื่อนในห้องเค้าใส่กระโปรงยาวๆ มาอย่างงี้จะถูกระเบียบมั้ยคะเพราะมันไม่ได้สั้นตามระเบียบม.เพราะว่าเพื่อนหนูเจออ.คนนึงหน้าบันไดแกบอกเพือ่นหนู่ว่ากระโปรงยาวก็ผิดระเียบ อย่างนี่จะให้หนู่ใส่แบบไหนคะ เพราะว่าใส่ยาวแล้วยังผิดระเบียบอีก แล้วก็เพื่อนอีกคนเค้าเป็นประเภทชายก็ไม่เชิงหญิงก็ไม่ใช่ เค้าไว้ผมยาว แต่ไม่ยาวมากคือยาวประมาณปะบ่าแล้วก็มัดผมเก็บผมขึ้น อย่างงี้ถูกระเบียบมั้ยคะ เพราะเค้าไม่ตัดผมเก้บผมขึ้น หรือว่าจะให้เพื่อนหนูเค้าใส่วิกคะ เพราะม.อื่นคนให้นักศึกษาประเภทนี้ไว้ผมยาวได้คะ ที่หนูถามเพราะว่าจะได้ปฏิบัติตามระเียบของม.อย่างถูกต้อง และจะได้บอกต่อเพื่อนและน้องๆได้คะ
โดย : นักศึกษาผู้สงสัย
เมื่อ : 2013-06-21 20:50:00

คำตอบ

ฝ่ายพัฒนาทักษะวินัยและประสบการณ์นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แต่งกายให้ถูกระเบียบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ผ่านคู่มือนักศึกษา บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแจ้งข้อสงสัยของนักศึกษาผ่านสายตรงอธิการบดี เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีทราบ และให้นักศึกษาทุกชั้นปีถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2549 โดยเคร่งครัด
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2013-07-09 13:24:00