A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : เรื่องขอ ทรานสคริป ตัวจริง

เนื่องด้วยกระผม เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวฯ ซึ่งได้จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันที่ 24 พ.ค.2555 ได้ทำการไปรับใบแสดงผลการเรียนตัวจริง ซึ่งเมื่อไปถึงได้ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนกลับบอกว่าให้กลับไปเปลี่ยนชุด เนื่องจากการแต่งการไม่เหมาะสม เลยได้มีข้อโต้แย้งกันเกิดขึ้น ซึ่งในวันที่ 23 เพื่อนของผมไปรับ ก็ไม่ได้แต่งกายในชุดนักศึกษา แต่ก็ได้กลับมา ผมเลยอยากขอแสดงความคิดเห็นว่า บางครั้งในการติดต่องานราชการ ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายรูปบัตร การเลือกตั้ง อื่นๆ ไม่เห็นจำเป็นต้องแต่งการในชุดพิธีการมากมาย ถ้าหากผมไปทำงานต่างจังหวัด แล้วมีเวลามาแค่วันเดียว คิดว่ามันจะเสียเวลาไหม๊ที่ต้องไปแต่งชุดนักศึกษามา ถ้าหากในระเบียนระบุไว้อย่างชักเจน กระผมยินดีทำตามระเบียนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่นี่ไม่เห็นได้ระบุไว้ในลายลักษณ์อักษณ์อักษรแม้แต่น้อย และอยากให้พนักงานห้องทะเบียนมีอัธยาศัยกันนักศึกษาดีกว่านี้ ในเมื่อท่านได้เข้ามาทำงานบริการ ก็ควรที่จะทำให้เต็มหน้าที่ เพราะไม่ได้มีใครบังคับให้ทำ
โดย : นักศึกษาคณะวิศวฯ
เมื่อ : 2012-05-24 12:58:00

คำตอบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งว่า
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา ดังนั้นการมาติดต่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จึงต้องเคารพสถานที่ราชการ แม้ว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาไปแล้ว และมีความประสงค์มาขอรับใบ รบ.Transcript นักศึกษาไม่จำเป็นต้องแต่งชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับก็ได้ แต่จะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น ไม่สวมรองเท้าแตะ ไม่สวมเสื้อยืดและไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่ถูกกาลเทศะ กรณีที่ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลไม่แจก รบ.Transcript เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่มารับ รบ.Transcript นั้น แต่งกายไม่เหมาะสมจริง ๆ จึงให้คำแนะนำให้กลับไปเปลี่ยนชุดที่สุภาพ จึงจะทำการแจก รบ.Transcript ให้
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-06-13 08:52:00