A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การจัดประชุมในวันหยุด

ทำไมศูนย์กลาง มทร.อีสาน ต้องจัดประชุม/อมรม ในวันหยุดด้วยคะ
โดย : ลูกจ้างผู้น้อย
เมื่อ : 2012-12-04 12:03:00

คำตอบ

กองคลัง ฝ่ายเบิกจ่าย ขอชี้แจงสาเหตุที่ต้องจัดโครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้่จ่ายต่าง ๆ สำหรับส่วนราชการ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 ซึ่งตรงกับวันหยุด นั้น
เนื่องจากวิทยากรผู้มาบรรยายในวันดังกล่าว ได้เชิญมาจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษในเรื่องระเบียบการเบิกจ่าย และเป็นผู้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลัง แต่เนื่องจากกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้บุคลากรในสังกัดออกบรรยายตามส่วนภูมิภาค ดังนั้น วิทยากรจึงต้องมาบรรยายในวันหยุด กองคลังจึงจำเป็นต้องจัดโครงการอบรมสัมมนาฯ ในวันดังกล่าวข้างต้น
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-12-21 09:28:00