A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : งานปัจิมนักศึกษา ปีการศึกษา 2552

อยากทราบว่าจะมีงานปัจิมนักศึกษา ปีการศึกษา 2552วันนืั้เท่าไรครับ
โดย : ME19
เมื่อ : 2010-01-20 14:07:00

คำตอบ

เวลา 07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียน พบอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้น 3 MCC HALL THE MALL ลงทะเบียนและรับหนังสือปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษาขึ้นบันไดหรือลิฟท์ที่ชั้นใต้ดิน)
เวลา 08.30 - 09.00 น. นักศึกษารับคูปองอาหารกับอาจารย์ที่ปรึกษา
เวลา 09.00 - 09.30 น. อธิการบดีกล่าวให้โอวาทนักศึกษา
เวลา 09.30 - 12.30 น. วิทยากรอภิปรายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน"
เวลา 12.30 น. ลงทะเบียนที่อาจารย์ที่ปรึกษา (ณ จุดลงทะเบียน) เมื่อจบการอภิปรายและรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารชั้น 1
หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2010-01-20 15:34:00