A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การแต่งกายค่ะ

คือเห็นค่ะ ว่านักศึกษา บางคนก็นุ่งกระโปรงสะสั้นขนาด.. เสือฟิตก็ขนาด คง sss
งง มีกฏระเบียบให้ตั้งแต่วันรับเครื่องแบบ ก็เห็นหลายรายยังทั้งฟิต ทั้งสั้น
เดินสวนกันไปมา บางสาขาวิชาก็ถูกตำนิ บางสาขาวิชาเขายังใส่ได้ไม่ถูกตำนิอะไรเลย เดินหน้าตาเฉย
หนูเองเพิ่งมาใหม่ สงสัยค่ะและขอถามค่ะ ว่า ไม่ทางเดียวกันรึค่ะ หรือว่า ปี1 ใส่ไม่ได้ ปี สองใส่ได้ เด็กใหม่ใส่ไม่ได้ เด็กเก่าใส่ได้ เด็กบางสาขาสั้นได้ บางสาขาสั้นไม่ได้ เพราะตัวหนูเองก็ไม่ได้สั้นหรอกค่ะ แต่ว่าบางคนก็นุ่งสะสั้นจนไม่เหมาะ ก็เห็นใส่ได้ เดินกันอย่งไม่เกรงใจท่านอาจารย์เลยค่ะ อย่างนี้จะดูตัวอย่างบองสาขาไหนดีล่ะค่ะ
โดย : อยากเห็นสิ่งดีๆค่ะ
เมื่อ : 2013-06-23 09:25:00

คำตอบ

ฝ่ายพัฒนาทักษะวินัยและประสบการณ์นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แต่งกายให้ถูกระเบียบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ผ่านคู่มือนักศึกษา บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแจ้งข้อสงสัยของนักศึกษาผ่านสายตรงอธิการบดี เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีทราบ และให้นักศึกษาทุกชั้นปีถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2549 โดยเคร่งครั
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2013-07-09 13:25:00