A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การเสียค่าปรับซัมเมอร์

เรียนท่านอธิการบดี เนื่องจากหนูเป็นหนึงในผู้ที่ขอผ่อนผันค่าซัมเมอร์ โดยทางมหาลัยให้แบ่งจ่ายเป็น2ครั้ง ครั้งแรกหนูจ่ายไป2000บาทโดยเสียค่าปรับไป50บาทรวมเป็น2050 แต่ครั้งที่สองหนูจะไปจ่ายอีก1500 แต่พี่เจ้าหน้าที่บอกว่าหนูต้องจ่ายเพิ่มอีก500บาทเป็นหนูต้องจ่ายทั้งหมด2000บาท หนูอยากเรียนถามว่าทางมหาลัยเราเก็บค่าปรับมาขนาดนี้เลยหรอค่ะ ทั้งๆที่พวกหนูก็ไม่มีเงินถึงได้ขอผ่อนผักกับมหาลัยแล้วต้องมาเจอค่าปรับรวมแล้วตั้ง550บาท ขอท่านอธิการบดีพิจารณาด้วยค่ะ
โดย : นักศึกษามทร.อีสานหลายคนฝากมา
เมื่อ : 2015-05-27 11:39:00

คำตอบ

เนื่องจาก มีนักศึกษา สอบถามงานการเงิน กองคลัง ในเรื่องการเก็บเงินค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งตามประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 ได้มีการกำหนดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ) แต่เนื่องจากนักศึกษาที่สอบถามข้อมูลไม่ได้ระบุ ชื่อ - นามสกุล จึงทำให้งานการเงิน กองคลัง ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงในการรับเงินค่าปรับได้ จากใบเสร็จรับเงิน ตามที่นักศึกษาระบุไว้
หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าในประกาศ มทร.อีสาน จริง ทางงานการเงิน กองคลัง จะดำเนินการขอคืนเงินค่าปรับฯ ให้นักศึกษาต่อไป โดยสามารถประสานงานได้ที่งานการเงิน กองคลัง พร้อมทั้งเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ
2. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044 - 233056 หรือ 044-233000 ต่อ 2140-3
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2015-07-10 16:05:00