A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ขอตึกเรียนให้เราบ้าง

เรียน ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่เคารพ
ดิฉันเป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เนื่องจากในปัจจุบันนี้จำนวนนักศึกษามีเพิ่มขึ้น แต่จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ และในปีการศึกษา 2556 นี้ สาขา ออกแบบได้รับนักศึกษาสองห้อง เฉลี่ยห้องละ 30 คน รวมเป็น 60 คน และได้รับนักศึกษาสาขานิเทศสิลป์เพิ่มอีก 1 ห้อง แต่ตึกเรียนมีตึกเดียวไม่เพียงพอเลยสำหรับการเรียนการสอน ทั้งนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาตกค้าง นักศึกษาใหม่ มีห้องเขียนแบบที่ตึกออกแบบแค่ห้องเดียว และนักศึกษามีงาน ซึ่งเป็นงานปฏิบัติและใช้พื้นที่ ก็ไม่มีพื้นที่สำหรับปฏิบัติงาน สาขาวิศวกรรมมีตึกใหม่และตึกใหญ่หลายตึกและสร้างขึ้นใหม่ทุกปี มีห้องน้ำที่สะดวกสบาย แต่ที่สาขาออกแบบห้องน้ำก็ชำรุด น้ำไม่ใหล อ.ในสาขาก็มาซ่อมให้เอง อดีตคณะบดีที่เป็นที่เสียชีวิตไปแล้วเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าเราจะได้ตึกใหม่ จึงอยากเรียนถามท่านอธิการคนใหม่ว้่เราจะมีโอกาสได้เห็นตึกเรียนสาขาออกแบบใหม่หรือไม่ค่ะ ตึกวิศวกรรมสำรวจใช้เวลาสร้างไม่นานก็ได้ใช้ อยากให้ท่านอธิการพิจารนาถึงความจำเป็นของนักศึกษา ที่อยากได้ตึกเรียนใหม่ ถึงแม้พวกเราอาจจะไม่ได้ใช้ตึกใหม่สาขาออกแบบ แต่อย่างน้อยก็ขอตึกใหม่ให้นักศึกษารุ่นน้องได้ใช้ จึงส่งสายตรงนี้ เพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
โดย : นักศึกษา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เมื่อ : 2013-04-07 17:28:00

คำตอบ

- อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา
- การดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ และแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘
- รูปแบบอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมดูได้ในเว็บไซต์ของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม www.aid.rmuti.ac.th
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2013-04-29 15:19:00