A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : เรียถามครับ

เรื่องการที่มหาวิทยาลัยที่จะปรับภูมิทัศน์ของมหวิทยาลัยให้สวยงาม แล้วรื้อถอนบ้าที่ชำรุดได้ติป้าย ประกาศ รอการรื้อถอน อยากทราบว่าเมื่อไร ลูกจ้างอยากทราบความชัดเจน และคนมีหน้าที่จริงคือหน่วยงานไหน แล้วกลุ่มพักอาศัยบ้านพักดังกลาว จะไปอยู่ที่ไหนครับ ได้ยินแต่คนพูดรื้อตรงนี้รื้อตรงนั้น ขอควมชัดการติดป้ายประกาศ ว่าเมื่อไรแล้วจะให้ไปอยู่ตรงไหนครับ
โดย : ลูกจ้าง
เมื่อ : 2012-12-22 14:56:00

คำตอบ

กรณีที่ ๑ บ้านพักที่รอรื้อถอน อยากทราบว่าจะรื้อถอนเมื่อไหร่ และให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบย้ายไปพักอาศัยที่ไหน
- แผนกงานบริการและสวัสดิการ ขอเรียนชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายจัดขอบเขตการพักอาศัยให้แยกออกจากอาคารเรียน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้านพักที่มีความทรุดโทรมมาก รอการรื้อถอนและเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง อาคารบ้านพักหลังใหม่
กรณีที่ ๒ หน่วยงานไหนที่มีหน้าที่ ดูแลเกี่ยวกับบ้านพักข้าราชการ
- แผนกงานบริการและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ กองกลาง มีหน้าที่ดูแล เกี่ยวกับบ้านพักข้าราชการ ส่วนการพิจารณาให้สิทธิ์เข้าพักอาศัย พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณา้บ้านพัก แต่งตั้งโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2013-02-01 17:11:00