A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ทำไมต้องฝึกงานนานด้วยคับ

มหาลัยอื่นๆๆๆใหญ่ๆๆอาทิ ม.ขอนแก่น จุฬา ธรรมศาสตร์ เขาฝึกงานแค่เดือนเดียวเอง แต่ทำไม มหาลัยเราฝึกงานตั้ง 4 เดือนด้วย ซึ่งมันนานและไม่จำเป็นเลย เอาเวลาฝึกงานตรงนั้นมาเรียนดีกว่าคับ จากความคิดเห็นของเพื่อนนักศึกษาหลายๆๆๆคนคับ
โดย : วิศวกร
เมื่อ : 2012-10-12 10:31:00

คำตอบ

ตามข้อบังคับมหาวิืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 หมวด 2 ข้อ 12(3) กำหนดให้การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามให้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต (หากรายวิชาฝึกงานมีการลงทะเบียนและนับหน่วยกิต) และข้อ 12(4) กำหนดให้การปฏิบัติสหกิจศึกษาใช้เวลาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติเต็มเวลาให้มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต
ดังนั้น กรณีนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับฯ และข้อกำหนดของหลักสูตรจึงจะผ่านเกณฑ์การวัดผลการศึกษา
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-11-16 10:31:00