A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ทำไมค่าเทอมปีนี้จ่ายไม่เท่ากันค่ะ(มทร. อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)

ทำไมทั้งค่าสมัครและค่าเทอมปีนี้ถึงได้แพงขึ้นก่วาเดิม พวกที่สมัครโคต้า จ่ายแค่ 700 บาท แต่พวกที่ไม่ได้สมัครโคต้า จ่ายตั้ง 2200 บาท ข้อนี้หนูไม่เข้าใจเลย และเมื่อขึ้นปี3 ทำไมต้องบังคับให้อยู่หอใน ทั้งๆ ที่หอก็แพงขึ้นกว่าเดิม และสภาพของแต่ละห้องก็เสื่อมโทรมอินเตอร์เน็ตภายในหอก็ใช้ไม่ได้ น้ำที่ใช้อาบก็ไม่สะอาด บางครั้งน้ำในหอก็ไม่ไหล จำเป็นด้วยหรือที่ต้องบังคับนักศึกษาปี 3 อยู่หอใน ทั้งที่ปี 1 ก็บังคับให้เข้าไปอยู่แล้ว ขอให้ท่านอธิการบิดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ช่วยพิจารณาด้วยนะค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง นักศึกษามทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
โดย : นักศึกษามทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
เมื่อ : 2010-02-26 11:42:00

คำตอบ

1.กรณีค่าเทอมไม่มีการปรับเพิ่มใด ๆ คงเก็บเท่าเดิม โดยในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ต้องจ่าย 1,450 บาท สำหรับ ปวส. และ 1,950 บาท สำหรับปริญญาตรี ส่วนค่าหน่วยกิต, ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ค่าหอพักแบ่งจ่ายได้ อาจจ่ายในวันลงทะเบียนเรียนได้
2.กรณีจ่าย 700 บาท เป็นเฉพาะนักศึกษากองทุน กยศ. รายเก่าที่ยืนยันการ***้ยืมแล้วเท่านั้น เพราะรายการต่าง ๆ สามารถเบิกจ่ายจาก กยศ.ได้ คงเหลือเฉพาะค่าสมัคร 200 บาท ค่าขึ้นทะเบียน 500 บาท รวม 700 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนักศึกษา
3.ราคาหอพักคงเดิมสำหรับพัก 4 คนต่อห้อง จะปรับราคาต่อห้องลดลงกรณีนักศึกษาประสงค์จะพัก 3 คน หรือ 2 คน หรือ 1 คน แต่การจ่ายต่อคนของนักศึกษาจะเพิ่มขึ้น นักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ดี
4.กรณีอินเทอร์เน็ต เกิดสายเข้าหอพักขาด วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ได้แจ้ง TOT แล้ว แต่ยังไม่เข้าดำเนินการ เพราะการดำเนินการวิทยาเขตฯ ไม่มีเครื่องมือเพียงพอ และจะเร่งรัดอีกครั้ง
5.เรื่องน้ำ ในกรณีน้ำประปาของการประปาภูมิภาคไม่ไหล วิทยาเขตฯ แก้ไขโดยใช้น้ำบาดาลภายในเสริม ซึ่งคุณภาพน้ำอาจไม่ดีเท่าน้ำประปา เพราะวิทยาเขตฯ ไม่มีระบบประปาเป็นของตนเอง แต่การเก็บค่าน้ำก็ต่ำกว่าของการประปาอยู่แล้ว
6.การอยู่หอพัก มหาวิทยาลัยฯ บังคับนักศึกษาใหม่ทุกคน การเปลี่ยนระดับจาก ปวส. เป็นปริญญาตรี ถือเป็นนักศึกษาใหม่ นักศึกษาที่ต้องการอยู่ปีเดียวในระดับปริญญาตรี ควรเลือกเรียนระบบ 4 ปี

โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2010-03-17 08:59:00