A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : เรื่องระบบรุ่นพี่อิเลคทรอนิกส์4ปี ปกติ

ใกล้จะปิดเทอมแล้วแต่ทำไมยังไม่ได้เสื้อชอป จำเป็นต้องใส่เีรียนฝึกฝีมือ แล้วได้เก็บเงินค่าเสื้อชอปไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ใส่
แล้วทำไำมต้องขอเสื้อชอปจากรุ่นพี่ ตกลงทางมหาลัยหรือทางรุ่นพี่เป็นคนดูแล ลูกดิฉันมาบอกว่าให้ไปรับนอกสถานที่หลายครั้ง ดิฉันไม่เข้าใจเรื่องไม่มีรับน้องแต่ยังมีเรื่องแบบนี้อยู่ แล้วลูกดืิฉันไม่ให้พูดเรื่องนี้เพราะกลัวจะโดนพักการเรียน แต่ช่วยพิจารณาด้วยถ้าลูกดิฉันไม่ได้กับพวกรุ่นพี่ เขาก็จะโดนเป็นที่รังเกียจ ช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ด้วย ดิฉันมองม.นี้เป็นม.ที่ดี ถ้าไม่มีเรื่องระบบแบบนี้
โดย : ผู้ปกครอง
เมื่อ : 2012-12-08 12:45:00

คำตอบ

ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้นายเอกชัย พือสันเทียะ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ตรวจสอบข้อร้องเรียนผ่านสายตรงอธิการบดี เรื่อง ระบบรุ่นพี่อิเ็ล็กทรอนิกส์ 4 ปี นั้น ได้ตรวจสอบกับนักศึกษารุ่นพี่ที่รับผิดชอบการสั่งเสื้อแล้ว นักศึกษารุ่นพี่ได้แจกเสื้อให้นักศึกษารุ่นน้องตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่มีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเนื่องจากทางร้านที่รับตัดส่งให้ไม่ครบตามจำนวน และบางส่วนต้องส่งกลับไปแก้ไขข้อบกพร่องของเสื้อ เช่น ปักชื่อนักศึกษาผิด ไม่มีตราสาขา เย็บกระเป๋าเสื้อผิดข้าง เป็นต้น จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการรับเสื้อของนักศึกษาบางส่วน ซึ่งทั้งนี้ได้ประสานทางร้านให้รีบดำเนินการแก้ไขเพื่อส่งให้นักศึกษาโดยเร็วต่อไป
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2013-01-24 17:20:00