A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : เทียบโอน

เขียนเทียบโอนผิดเหมือนกันกะเพื่อนแต่ของเพื่อนอาจารย์แก้ให้ ของข้าพเจ้าไม่แก้ให้ แล้วก้อไปติดต่อกะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เขาบอกว่าจะติดต่อกลับ รอแล้วรออีกไม่ติดต่อกลับ ทิ้งเบอร์โทรให้ แต่ก้อไม่มีคนติดต่อกลับ ก้อเลยไปติดต่อเอง หัวหน้าเขาบอกว่าน้องมาช้าไป ก้อเลยบอกไปว่ามีเจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้ หัวหน้าเขาบอกว่า เจ้าหน้าที่คนนั้นออกไปแล้ว ช่วยอะไรไม่ได้แล้ว สอบก้อไม่ได้เพราะจัดเอกสารเสร็จหมดแล้ว ทั้งๆที่วิชานี้เที่ยบได้ เทียบผ่านแค่เขียนผิดเท่านั้นเอง อยากรู้ว่าเขาจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยหรอค่ะ บอกแค่ว่าเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องไว้ออกไปแล้ว (ช่วยอะไรไม่ได้) แค่นั้นเองหรอกหรอค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย : พิมพิม
เมื่อ : 2011-11-01 14:07:00

คำตอบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาแล้วขอแจ้งว่า ในกรณีที่นักศึกษาเขียนเทียบวิชาผิด สามารถขอตรวจหลักฐานได้ที่ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และดำเนินการแก้ไขได้ดังนี้
1.1 นำใบคำร้องทั่วไปจากฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อกรอกข้อมูลในเบื้องต้น
1.2 นำใบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับนักศึกษา รหัส 54 เป็นต้นไป) จากคณะ เพื่อกรอกชื่อวิชาที่เขียนผิด
1.3 นำใบคำร้องทั่วไป, ใบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนพร้อมกับแนบใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จากนั้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดี เซ็นตามลำดับ แนะนำให้นักศึกษาเป็นผู้ติดตามเรื่องกับทางคณะเพื่อความรวดเร็วในการทำงานและเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-11-30 13:35:00