A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน

เรียน อธิการบดีที่เคารพ
เนื่องด้วย ทางวิทยาเขตสกลนครได้จัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน
ประจำปีการศึกษา 2554 สิ้นสุดการเรียน วันที่ 24 พษภาคม 2555
จนกระทั่ง ถึงวันที่ 27 มิถุนายน ยังไม่ประกาศผลการเรียน
อยากทราบว่ามันติดขัดที่ตรงใหน ติดที่บุคลากร หรือผู้บริหาร
และอีกเรื่องก้อคือ กระผมคิดว่าน่าจะมี วิทยาเขตเดียว ที่ไม่สามารถดูผลการเรียนผ่านเว็บไชต์มหาลัยได้
ขนาดมัธยมบ้านนอกยังดูผ่านเน็ตเลยครับ
รักและอยากให้ ราชมงคลอีสาน พัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐาน
โดย : นักศึษา วิทยาเขตสกลนคร
เมื่อ : 2012-06-27 22:04:00

คำตอบ

วิทยเขตสกลนคร ได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอแจ้งการชี้แจงข้อร้องเรียนดังกล่าว ตามรายละเีอียดดังนี้
ข้อที่ 1 ผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 3/2554 ยังไม่ประกาศผลเรียน เนื่องจากมีการส่งผลการเรียนบางรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 3/2554 ล่าช้า จึงทำให้ไม่สามารถอนุมัติผลการเรียนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในส่วนที่มีการส่งผลการเรียนครบทุกรายวิชา ได้ทำการประกาศผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว
ข้อที่ 2 วิทยาเขตสกลนครยังไม่สามารถดูผลการเรียนผ่านระบบบริการการศึกษาได้ เนื่องจากประสบปัญหาการส่งผลการเรียนจากอาจารย์ผู้สอนรวมไปถึงการอนุมัติผลการเรียน และไม่สามารถจัดทำให้สมบูรณ์ทั้งหมดได้ ซึ่งฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา และข้อมูลการส่งผลการเรียนให้ถูกต้องสมบูรณ์ ขณะนี้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อสามารถจัดทำข้อมูลได้โดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาที่ 1/2555
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-08-16 10:46:00