A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : อาจารย์ไม่ใช้อาจารย์

มีอาจารย์สายภาษาที่มีตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้าสาขา ชอบใช้อำนาจไปในทางมิชอบ ในคราบเรียนไม่ยอมสอน บอกให้นักศึกษาอ่านเอง ศึกษาเองมาจากที่บ้าน เขาไม่สอน เขาบอกว่าการมาเรียนคือมาเอาคะแนน คะแนนอยู่ที่ปลายปากกา คือแบบเป็นอาจารย์หนูเข้าใจว่ามีหน้าที่สอนนักเรียนนักศึกษานะคะ หรือว่าหนูเข้าใจผิดคะ ช่วยชี้แจงด้วยคะ มหาวิทยาลัยจ้างเขามาออกเกรดเฉยๆหรอคะ ถ้างั้นไม่ให้เรียนออนไลน์อยู่บ้านเลยละคะถ้าจะมาพูดแบบนี้ บ้านหนูไม่ใช่ใกล้ๆนะคะ พูดมาได้ยังไงว่าอยากรู้อะไรให้อ่านเอง เขาไม่มีหน้าที่สอน ให้ตายเถอะคะ หนูอยากอัดคลิปเสียงไปเปิดให้ผู้ปกครองหนูฟังเหลือเกิน!!!!เทอมนึงเสียค่าเทอมไม่ใช่ถูกๆนะคะ มหาวิทยาลัยน่าจะคัดกรองบุคลากรบ้าง หนูหวังว่าทางอธิการบดีจะมีเหตุผลที่ดีพอมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ บางทีถ้าหนักกว่านี้ หนูคงต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งก็มีนักศึกษาหลายคนที่ไม่พอใจมากกกกกกกกก หนูก็ไม่ทราบนะคะว่าผู้ปกครองพวกหนูจะรู้สึกยังไง จะมีฟีดแบ็กยังไง..
โดย : นักศึกษาอินเตอร์
เมื่อ : 2013-06-03 22:05:00

คำตอบ

ตามที่มีเอกสารสายตรงอธิการบดีแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งคาดว่า น่าจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสังคม (Social English) ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปที่การแสดงความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยผู้สอนได้เลือกใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้นักศึกษาเข้าไปทำการ download และทำการศึกษาก่อน โดยได้ชี้แจงในห้องเรียนว่า เนื้อหานั้นเป็นรูปแบบตัวอย่างของรูปประโยคที่จะใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นที่นักศึกษาควรที่จะจำให้ได้เพื่อนำมาฝึกและปฏิบัติเพื่อเก็บคะแนนในห้องเรียนโดยการทำการศึกษาด้วยตนเองก่อนเวลาเรียนในเวลาที่ตนสะดวกซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่ผู้เรียนต้องทำการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติ 3 ชั่วโมง และศึกษานอกเวลา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนักศึกษาทุกคนจะทราบถึงรายละเอียดการทำกิจกรรมนี้เป็นอย่างดีเพราะได้แจ้งให้ทราบในชั้นเรียนตั้งแต่วันแรกของการเรียนการสอน
ดังนั้น จึงมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบว่า ในกระบวนการเรียนการสอน 3 ชั่วโมง จะดำเนินการฝึกฝนและเก็บคะแนนตลอดทั้ง 3 ชั่วโมง ไม่ใช่การสอนแบบบรรยายให้ฟังอย่างเดียว โดยการดำเนินการเก็บคะแนน ผู้สอนจะทำการออกแบบกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านการพูดและฟัง ทั้งในรูปแบบของงานรายบุคคล งานคู่ หรือกลุ่ม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากและหากใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการบรรยายจะไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เสร็จสิ้นตามเวลาอันจำกัด (นั่นคือประโยคที่บอกนักศึกษาว่าวิชานี้ไม่เน้นการเขียน คะแนนของคุณอยู่ที่ปากของคุณเอง พูดได้ พูดเหมาะสมตามคาดหวังก็จะได้คะแนนตามความคาดหวัง แต่ผู้สอนไม่เคยแจ้งนักศึกษาว่าคะแนนอยู่ที่ปลายปากกาแต่อย่างใด) นอกจากนี้ ผู้สอนประเมินแล้วเชื่อมั่นว่า นักศึกษาซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาเอกในระดับชั้นปีที่ 2 จะมีทักษะในการอ่านทำความเข้าใจกับรูปแบบประโยคที่อยู่ในเอกสารที่จัดเตรียมให้ได้โดยไม่ยากลำบากจนเกินไป
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้เรียนจะสามารถเตรียมตัวมาให้พร้อมได้มากที่สุด ก่อนการเรียนการสอนจริง ผู้สอนจะได้แนะนำและสอนให้ใช้งานเครื่องมือติดต่อสื่อสาร คือ กระดานเสวนาเพื่อให้ผู้เรียนที่เกิดข้อสงสัยอะไรจากเนื้อหา สามารถเข้าไปสอบถาม ขอคำขยายความเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนก่อนการเรียนจริงได้ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่า สามารถเข้าถึงผู้สอนได้ตลอดเวลา ทั้งในการขอคำแนะนำ หรือด้านต่าง ๆ ไม่ใช่จะได้พบเจอกันเพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในชั้นเรียนปกติเท่านั้น
นอกจากนี้ งานมอบหมายหรือการบ้าน ผู้สอนคาดหวังที่จะให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางภาษาที่เหมาะสมและได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละครั้ง จึงได้มอบหมายให้ทำงานโดยการบันทึกภาพยนตร์และส่งเข้าระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับแก้ไขงาน หากมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่คาดหวัง จะได้รับการอนุญาตให้ปรับแก้ไขและสามารถดำเนินการส่งใหม่ได้เรื่อย ๆ จนกระทั่งได้คะแนนที่ดีขึ้นหรือได้คะแนนเต็มในงานชิ้นนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นการดีกว่าการที่เตรียมตัวมาปฏิบัติในชั้นเรียนและทำผิดซึ่งส่งผลให้คะแนนต่ำ ซึ่งส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของนักศึกษาว่าต้องการจะทำงานที่มอบหมายให้ได้คะแนนเต็มตามที่ผู้สอนคาดหวังหรือไม่ ซึ่งจะแตกต่างจากการให้ส่งงานมอบหมายหรือการบ้านในชั้นเรียน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะได้ส่งเพียงคนละหนึ่งครั้งและเนื่องด้วยข้อจำกัดของเวลา จึงไม่มีโอกาสให้นักศึกษาได้ทำการปฏิบัติเพื่อแก้ไข อันส่งผลให้ยังคงได้รับระดับคะแนนที่ต่ำในที่สุดของแต่ละครั้งในการเรียนในชั้นเรียนปกติ
จึงกล่าวได้ว่า กระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนไม่ได้เข้าห้องเรียนเพื่อออกเกรดแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่การนั่งฟังการแสดงความสามารถของนักศึกษาทีละคน พิจารณาให้คะแนนและให้คำแนะนำ เพื่อการนำไปแก้ไข ปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา อันคาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเป็นส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเหมาะสมซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าจะส่งผลกับระดับผลการเรียนที่คาดหวังเป็นอย่างยิ่ง หาใช่เป็นการผลักภาระบทบาทสำคัญของผู้สอนออกไปไม่ และในส่วนของความพยายามใช้เครื่องมือสื่อการสอนออนไลน์ก็เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หาใช่การผลักการเรียนการสอนทั้งระบบไปไว้ในการเรียนออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียวโดยลดความสำคัญของการเรียนการสอนในชั้นปกติไป ซึ่งในทางตรงข้ามกระบวนการการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะเป็นประเด็นหลักในการพิจารณาประเมินผลซึ่งสอดรับกับ มคอ. ที่เน้นการทำกิจกรรมแบบแตกต่างโดยเทน้ำหนักไปการบรรยายให้ฟังน้อยที่สุดแต่เน้นปฏิบัติการและประเมินผลสูงสุด
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2013-07-01 10:12:00