A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การยื่นเรื่องการตั้งยศว่าที่ร้อยตรี


เรียนท่านอธิการบดี
ผมนายอานนท์ นามวงค์ คณะเกษตรศาสตร์เเละเทคโนโลยี
วิทยาเขตสุรินทร์
โทษทีนะครับว่าจะสอบถามสักเล็กน้อย

ถ้าเรามีคำสั่งแต่งตั้งยศเเล้วแต่ไม่ได้ทำเรื่องเราสามารภเอาคำสั่งนี้ไปยืนได้เปล่าครับ
พร้อมกับแต่งกายในชุดว่าที่ร้อยตรีนะครับ
แต่เขาประกาศชือแล้วในรายฃือบัณฑิตนะครับ
... ถ้าได้หมดเขตวันที่เท่าไหรครับ

เพราะเห็น ม.อุบลนะครับเขาสามารภทำได้นะครับดูเพิ่มเติม
โดย : นายอานนท์ นามวงค์
เมื่อ : 2011-12-23 22:01:00

คำตอบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาแล้วขอแจ้งว่า ให้นายอานนท์ นามวงค์ นำคำสั่งแต่งตั้งยศฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ มาติดต่อยื่นคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าได้ที่ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 8 ชั้น 2 สิ้นสุดการยื่นคำร้องในวันที่ 31 มกราคม 2555
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-01-11 09:47:00