A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การปรับปรุงห้องน้ำของคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อปีการศึกษา2554ได้เห็นทางคณะบริหารธุรกิจ ได้ทำการติดป้ายประกาศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษาในคณะได้ทราบว่า ห้องน้ำของนักศึกษามีทุกชั้น จะมีการปรับปรุงแต่กำลังอยู่ในช่วงของการประมูลเพื่อเข้ามาทำการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ แต่ผ่านมาแล้ว 1 ปีการศึกษา ยังไม่เห็นว่าจะได้รับการปรับปรุงแต่อย่างใด ในทุกชั้นก็ยังเสียและใช้การไม่ได้ดังเดิม แล้วห้องน้ำก็ชำรุดเพิ่มขึ้นในบางช้นใช้การได้แค่1ห้องเท่านั้น จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษา จึงอยากให้ทางมหาวิทยาลัย ช่วยตรวงสอบและปรับปรุงด่วนด้วยนะคะ

ปล.ไม่เพียงแต่ห้องน้ำตึกคณะบริหารเท่านั้น ตึกวิทยบริการฯ ก็เช่นเดียวกัน

ด้วยความเคารพ
โดย : นักศึกษามีปัญหาเรื่องห้องน้ำ
เมื่อ : 2012-07-26 22:01:00

คำตอบ

คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำิเนินการปรับปรุงห้องน้ำไปแล้วในช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2554 โดยได้ปรับปรุงในทุกชั้นที่มีห้องน้ำ แต่เนื่องจากจำนวนนักศึกษาของคณะฯ มีจำนวนมาก นักศึกษาบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ห้องน้ำร่วมกัน มีการทิ้งสิ่งของบางอย่างลงในชักโครก ทำให้เกิดการอุดตันขึ้น ซึ่งทางคณะฯ ได้กำชับแม่บ้านของคณะฯ ให้ทำความสะอาดในทุก ๆ วัน และหากมีปัญหาคณะ ได้แจ้งไปยังฝ่ายอาคารสถานที่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-08-07 13:17:00