A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : คุณสมบัติที่จะได้เกียรตินิยม

ถ้าสมมติว่าช่วงซัมเมอร์เราว่าง แล้วเราลงเรียนช่วงซัมเมอร์แล้วมันมีผลต่อการได้เกียรตินิยมมั้ยคะ แบบลงเรียนซัมเมอร์เฉยๆ แบบไม่ได้แก้เอฟ
โดย : สุวรรณา โพธิ์หมื่นไวย
เมื่อ : 2021-09-07 09:51:00

คำตอบ

คำชี้แจง : 

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน หากมหาวิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอน ถือว่าเป็นภาคการศึกษาหนึ่ง ของปีการศึกษานั้น  ดังนั้นนักศึกษามีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยเรื่อง การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยม

 

หลักฐานประกอบ

  1.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2559
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2022-01-20 15:45:01