A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : เด็ก **้ กยศ.

กราบเรียนท่านอธิการ ผมสงสัยซะเหลือเกินว่า ทำไมเงิน**้ กยศ. เวลายื่นความประสงค์ขอ**้ มีให้บอกว่า 1.ค่าเล่าเรียน 2.ค่าครองชีพ 3.ค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
สงสัยว่าทำไมค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาไม่ได้รับ น่าจะได้เพราะค่าหอพักน่าจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษายิ่งหอในน่าจะ**้ได้สำหรับค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา แล้วจะให้**้ได้ตอนไหน และกรณีใดที่ใช่ค่าเกี่ยวเนื่องการศึกษาที่แท้จริง ถ้า**้ไม่ได้ไม่รู้ให้ ติ๊กถูกช่องค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทำไม ผมไม่เข้าใจจริงๆ ขอความอนุเคราะห์ตอบปัญหาด้วยนะครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง
โดย : เด็กหอใน
เมื่อ : 2010-09-29 19:02:00

คำตอบ

กรณีที่ให้นักศึกษายื่นความประสงค์ขอ***้ยืมเงินในบันทึกแบบคำยืนยันการขอ***้ยืมเงิน เนื่องจากต้องการให้นักศึกษารักษาสิทธิ์ในการขอ***้ยืมฯ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ข้อ คือ
1. ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายตามภาคหรือปีการศึกษา ที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาเรียกเก็บนอกจากข้อ 1 เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือ เป็นต้น
3. ค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท ซึ่งรวมเป็นค่าหอพักด้วย
และในส่วนข้อ 2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้เรียกเก็บเพิ่ม ดังนั้น นักศึกษาจึงไม่ได้รับเงินในส่วนนี้
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2010-11-01 14:12:00