A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : วิชาเรียนเตรียมสหกิจ

เนื่องจากพวกเราเป็นนักศึกษาที่จะต้องออกสหกิจในเทอมถัดไป ทางคณะวิศะจึงจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนฝึกงาน ตรงจุดนี้พวกเราเข้าใจในวัตถุประสงค์นี้ดี แต่ที่เกิดความไม่สบายใจเนื่องจากที่ได้เข้าเรียน มีอาจารยที่ยังไม่มีทักษะหรือความรู้ในเรื่องนั้นๆ มาบรรยาย เช่น อ.นราลักษณ์ แต่กลับมานั่งอ่านให้ นศ ฟัง ไม่ได้เตรียมความพร้อมมา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ก็น้อยแถมปล่อยก่อนเวลาตลอดๆ หนูและเพื่อนที่ตั้งใจมาเรียนก็รู้สึกไม่ค่อยดี เพราะพวกเรามาไม่ได้หวังแค่มาเช็คชื่อเท่านั้น แต่อยากได้ความรู้ด้วย พี่ๆ รุ่นก่อนๆ ก็บอกต่อๆกันมา คราวนี้ก็ได้มาเจอก็จริงอย่างที่ว่า อย่างนี้พวกหนูกลับไปอ่านเองก็ได้ พวกหนูคิดว่าถ้ายังบรรยายให้ความรู้กับ นศ. ไม่ได้ ทางคณะก็ไม่ควรจะต้องบังคับให้เข้าเรียนจะดีกว่า เพราะมาก็เหมือนไม่ได้มา พวกเราต้องการให้รุ่นน้องๆ ได้รับในสิ่งดีๆ คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปจริงๆ ค่ะ หวังว่าท่านผู้บริหารคณะ ท่านอธิการคงเข้าใจพวกหนูนะค่ะ
ปล. แต่ก็ยังมีอาจารย์อีกหลายท่านที่มีความรู้ความสารถ แต่จำชื่อท่านไม่ได้ขออภัยด้วยค่ะ

โดย : กลุ่มเด็กวิดวะหัวก้าวหน้า
เมื่อ : 2013-02-26 08:45:00

คำตอบ

กระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ ในฐานะผู้ดูแลฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอชี้แจงกรณีดังกล่าว ดังนี้
ฝ่ายวิชาการต้องขอขอบพระคุณสำหรับกระทู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของคณะ โดยเฉพาะข้อเสนอแนะที่เสนอด้วยความสุภาพ และสร้างสรรค์ สำหรับรายวิชา Pre - สหกิจศึกษา คณะพยายามอย่างยิ่งที่จัดอาจารย์ที่มีความรู้ และประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ให้แ่ก่นักศึกษาให้ได้มากที่สุด และทางคณะได้ดำเนินการติดตามผลการสอนของคณาจารย์ทุกคน
กรณีของอาจารย์นรารักษ์ นั้น หัวข้อที่สอนจะเกี่ยวข้องกับเครื่องมือคุณภาพ และการบริหารระบบคุณภาพ ISO และกิจกรรม ๕ ส. ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ดังเอกสารแนบ) อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามอาจารย์ผู้สอบพบว่าเนื้อหาของการสอน ISO นั้น โดยมากเป็นข้อกำหนดที่มีลักษณะข้อความเหมือนกฎหมาย อาจารย์ผู้สอนจึงทำการอ่านให้ฟัง อาจทำให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่ายขึ้น อย่างไรก็ตามทางคณะได้ทำการพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนแล้ว จะมีการปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นและบางหัวข้อคณะอาจพิจารณาผู้สอนที่มีประสบการณ์มาทำการสอนให้นักศึกษาต่อไป
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2013-05-22 15:45:00