A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : คำถามที่ต้องการคำตอบ

หนูเป็นนักศึกษาภาคปกติที่เรียนคณิตศาสตร์กับ อ สายทาร
แต่ อ ไม่มาสอนวันปกตินัดพวกหนูมาเรียนวันอาทิย์ โดยไม่ได้แจ้ง
ก่อนล่วงหน้า พอหนูได้ไปเรียนก็รู้ว่า อ นัดมาเรียนวันอาทิตย์
ซึ่งหนูเป็นนักศึกษาภาคปกติ ไม่ใช่ภาคสมทบ
ถ้าหนูอยากเรียนวันเสาร์อาทิตย์ พวกหนูก็จะลงภาคสมทบแล้ว
แต่หนูไม่พร้อมที่จะเรียนวันเสาร์อาทิตย์หนูอยากจะเรียนวันปกติ
และที่หนูทราบมา อ ใช้เวลาไปขาย n star และยังมีการขายให้กับ
นักศึกษาด้วย ซึ่งพวกหนูกลัวว่าจะมีผลต่อ เกรดและผลการเรียน
โดย : นักศึกษา
เมื่อ : 2011-11-18 22:23:00

คำตอบ

กระผม นายสายธาร เทนอิสสระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ขอชี้แจงข้อสงสัยของนักศึกษาเรื่องการนัดเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ได้มาปฏิบัติราชการตามปกติ แต่มีอาการท้องเสียกระทันหันทำให้ไม่สามารถสอนนักศึกษาในเวลาปกติได้ จึงได้คุยกับตัวแืทนนักศึกษาเพื่อหาเวลาสอนชดเชย และได้ให้ตัวแทนนักศึกษาประสานกับนักศึกษาที่เรียนร่วมกลุ่มเดียวกันและได้แจ้งให้กระผมทราบว่าวันที่นักศึกษาทุกคนว่างคือวันอาทิตย์ เนื่องจากมีนักศึกษาหลายกลุ่มมาลงเรียนวิชาดังกล่าว ดังนั้นกระผมจึงได้นัดนักศึกษามาเรียนในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17.00-20.00 น. ส่วนเรื่องผลการเรียนของนักศึกษาขึ้นอยู่กับคะแนนสอบและคะแนนงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย ที่กระผมได้แจ้งใ้ห้นักศึกษาทราบกฎเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนต่าง ๆ ทราบแล้ว ซึ่งไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักศึกษาได้กล่าวมาเลย

นายสายธาร เทนอิสสระ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-12-02 10:40:00