A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การให้บริการ สำหรับนศ.ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

เรียนท่านอธิการบดี ตามที่มีการรับนักศึกษา ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์ ของคณะวิศวฯ แต่ การให้บริการแก่นักศึกษาไม่ได้รับการบริการที่ดี อาคารเรียนไม่เปิด ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้บริการนักศึกษา แต่ทราบว่าเวลาเบิกค่าตอบแทนให้บุคลากร รับค่าตอบแทนกันครบ จึงขอให้ดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึงด้วยครับ
โดย : วศ.บ.
เมื่อ : 2009-06-16 08:55:00

คำตอบ

สาขาได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้
คำถามที่ 1 อาคารเรียนไม่เปิด
- ทางสาขาฯ ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการ เปิด - ปิด ตึกทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งในวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2552 โดยมีนายสมนึก ช่อสูงเนิน เป็นผู้ทำหน้าที่เปิด - ปิด ตึก และนายสมนึก ชี้แจงว่าวันนั้นได้มาเปิดตึกจริง โดยได้ไขกุญแจเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถดึงประตูเหล็กขึ้นได้เนื่องจากอายุการใช้งานของประตูนานแล้ว และมีความชำรุดเสียหาย ทำให้ประตูมีน้ำหนักมากจึงไม่สามารถดึงประตูขึ้นได้ ทางสาขาฯ ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ในสาขาฯ ตรวจสอบความชำรุดเสียหายและซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นแล้ว
คำถามที่ 2 ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้บริการนักศึกษา
- ทางสาขาฯ ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการนักศึกษาทุกชั้นปี รวมถึงนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์ ซึ่งสามารถติดต่อราชการได้ตั้งแต่วันจันทร์ - วันเสาร์ โดยวันเสาร์เปิดบริการจนถึงเวลา 16.00 น.
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2009-07-14 10:25:00