A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การย้าย สถาบัน

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาที่ราชมงคลล้านนาเชียงราย อยากจะถามเรื่องการย้ายไปที่ราชมงคลอีสาน ต้องทำไงบ้างค่ะ
ดิฉันเรียนคณะ วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า ป.ตรีต่อเนื่อง 3.1
โดย : ปิติยา
เมื่อ : 2010-12-13 16:22:00

คำตอบ

สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาแล้วขอแจ้งรายละเอียดดังนี้ คือ
1. นักศึกษาต้องสอบถามด้วยวาจาจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก่อน และตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น โดยนำใบรายงานผลการศึกษามาแสดง เพื่อให้ทางสาขาพิจารณา
2. ถ้าสาขา/คณะยินดีรับ นักศึกษาจะต้องดำเนินการขอย้ายสถานศึกษาจาก มทร.ล้านนา มายัง มทร.อีสาน
3. มทร.ล้านนา ทำหนังสือสอบถามการโอนย้ายมายัง มทร.อีสาน
4. มทร.อีสาน ตอบรับการรับโอนพร้อมให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ใบรายงานตัวและใบประวัตินักศึกษา
- ใบรับรองผลการเรียน
นักศึกษาควรจะได้ดำเนินการก่อนวันเปิดภาคการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาต้องดำเนินการเทียบโอนรายวิชาก่อนลงทะเบียน
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-01-11 11:10:00