A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : นักศึกษา ปวส.

คืออยากเสนอท่าน

ในเรื่องอยากให้มีการจัดพิธีมอบใบประกาศการจบการศึกษาให้นักศึกษาที่จบปวส.

เพราะนักศึกษาบางคนมีโอกาศเรียนแค่ ปวส.

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้เก็บไปคิดและอนุมัตด้วย


เราอยากมีความทรงจำและความภูมิใจมากกว่าการมารับวุฒิการศึกษาจากทะเบียน

ไหนๆก้อจัด ปัจฉิมนิเทศแล้วหน้าจะมีการรับใบประกาศด้วยเลย เราจึงอยากให้ท่านเห็นจัยพวกเรา

จึงร้องขอมา ณ ที่นี้
โดย : เด็ก ปวส.
เมื่อ : 2010-09-26 20:15:00

คำตอบ

มหาวิทยาลัยฯ มอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ดำเนินการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ คณะกรรมการสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาตามลำดับต่อไป
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2010-10-14 10:40:00