A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ท่านมีนโยบายช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยฯอย่างไร

เรียน อธิการบดี มทร.อีสาน
เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยฯ (สายผู้สอน) มีข้อสงสัยว่าทำไมไม่เคยได้รับการปรับเงินเดือนเหมือนกับข้าราชการหรือลูกจ้างเป็นเวลานานแล้วไม่ว่าจะเป็นการปรับเงินเดือน 5% เหมือนกับที่อื่นปรับกัน และในปีใหม่นี้(2555) รัฐบาลได้มีนโยบายเพิ่มค่าแรง-ค่าคลองชีพให้ข้าราชการวุฒิป.ตรีเป็น 15,000 ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ ผู้ที่สามารถควบคุมดูแลความเรียบร้อยในหน่วยงานที่พนักงานสังกัดอยู่ ท่านมีแนวทางที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างครับท่าน โดยไม่มองถึงนโยบายของรัฐบาล ถึงแม้ว่าพนักงานจะเป็นเพียงลูกจ้างประเภทหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจ้างไว้ เราก็เป็นตัวขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยได้ก้าวเดินไปข้างหน้า สร้างบัณทิตออกสู่สังคม ตลาดแรงงาน และประเทศเช่นกัน แต่ถ้าพนักงาน ม. ไม่ได้รับความเห็นใจและเป็นธรรม เราก็อยู่อย่างต้นไม้ที่ไม่มีสารอาหารมาบำรุงลำต้น
ด้วยความเคารพอย่างสูง
จากพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โดย : พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-12-19 13:48:00

คำตอบ

1. ได้รับการบรรจุในอัตราสูงอยู่แล้ว (สายผู้สอน 1.7)
2. รัฐบาลยังไม่มีนโยบายปรับเงินเดือนในขณะนี้
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-12-21 16:50:00