A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การเลือกปฏิบัติของอาจารย์นักศึกษาต่อสาขามัลติมีเดีย

ข้าพเจ้า ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยมัลติมีเดีย
ขอร้องเรียน อ.นวัตกร ในการเลือกปฏิบัติกับนักศึกษาไม่เท่าเทียมกัน โดยมีนักศึกษา ปี 4 จำนวน 4 คน ที่เวลาเรียนไม่ครบ อ.บอกว่าจะให้ไปด็อบ แต่พอถึงเวลา
มีนักศึกษา 2 คนที่ไม่ให้ไปด็อบ ชื่อ นายอานนท์ และ นางสาวอรสา แต่เพื่อนอีกสองคนต้องไปด็อบ ทั้งที่ 2 คนนี้ไม่ค่อยมาเรียน ถ้ามาเรียนก็มาสายมาก ๆ เช่นเรียน 8.00 ก็มาเรียน 10.00 ตอนที่เพื่อนๆ ถามอาจารย์ว่าทำไมไม่ให้สองคนนี้ไปด็อบ อ.บอกว่า อ่านชื่อผิด แต่ที่จริงไม่ได้อ่านผิด เพื่อนทุกคนเป็นพยานได้ นักศึกษาสองคนนี้ มักจะได้สิทธิมากกว่าคนอื่นตลอด เพื่อนในห้องไม่ค่อยพอใจกันมานานแล้วตั้งปี 2ปี 3 แล้ว เวลาส่งงาน สองคนนี้ไม่เคยส่งตามเวลา (ทุกวิชา) แต่เค้ามีข้ออ้างตลอดอาจาย์ก็ไม่เคยว่า ตอนอยู่ปี 3(วิชาอาจารย์อีกคน) มาเรียนก็ไม่ค่อยมา แต่กลับได้เกรดเยอะ เพราะไปช่วยงานอาจารย์ที่ sipa ซึ่งมันไม่ยุติธรรม ถ้าท่านอธิการจะเรียกนักศึกษาปี 4 เข้าพบแล้วสอบถามก็ได้ ข้าพเจ้าและนักศึกษาปี 4 ขอยืนยันว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริง อยากให้ท่านช่วยพวกเราด้วย มันอึดอัดใจมาก ที่ทำอะไรไม่ได้
ผิดก็เป็นถูก เหนื่อยใจมาก
โดย : นักศึกษาที่ไม่ได้รับความยุติธรรม
เมื่อ : 2011-09-15 00:39:00

คำตอบ

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลดังนี้
เรื่องการเลือกปฏิบัติของอาจารย์นวัฒกร ในเรื่องของการที่มีนักศึกษา 2 คน ต้องถอนรายวิชา แต่อีก 2 คนไม่ต้องถอนรายวิชานั้น เป็นการเข้าใจผิดของนักศึกษาที่ร้องเรียนมา ข้อเท็จจริงคือ นักศึกษา 2 คนแรกที่ตัดสินใจถอนรายวิชานั้น เนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวเรื่องการไม่เข้าเรียนในรายวิชาของอาจารย์ท่านนี้ ซึ่งนักศึกษา 2 คนนี้ยอมรับและเป็นไปตามความต้องการถอนรายวิชาของนักศึกษาเองเนื่องจากมีเวลาเรียนไม่พอ (ขาดเกิน 3 ครั้ง) ส่วนนักศึกษาอีก 2 คน ที่ถูกร้องเรียนว่าอาจารย์เลือกปฏิบัติโดยไม่ต้องไปถอนรายวิชานั้น เป็นนักศึกษาที่มาเรียนโดยตลอดแต่ยังมีปัญหาเรื่องการเข้าเรียนสายเป็นประจำ และอาจารย์ท่านนี้ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนเพื่อใ้ห้นักศึกษาได้มีโอกาสในการปรับปรุงตนเอง และเมื่อถึงช่วงของการแจ้งชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบอาจารย์ท่านนี้ก็ได้ตัดสิทธิ์การเข้าสอบของนักศึกษา 2 คนนี้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด จึงไม่ได้เป็นไปตามที่นักศึกษากล่าวหาอาจารย์แต่อย่างใด
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-11-30 10:25:00