A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : นักศึกษาออกฝึกงานทั้งภาคเรียนต้องจ่ายค่าห้องสมุดกับคอมพิวเตอร์ด้วยหรือ

นักศึกษาออกฝึกงานสหกิจทั้งเทอม์ แต่ในใบลงทะเบียน ให้จ่ายค่าห้องสมุด กับคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ไม่ได้ใช้งาน เพราะทุกคนออกไปฝึกงานนอกมหาวิทยาลัย บางคนต้องไปฝึกงานโรงงานต่างจังหวัด แบบนี้พอจะลดค่าใช้จ่ายให้หับผู้ปกครองได้บ้างหรือไม่ครับ สอบถามกับอาจารย์วันประถมนิเทศฝึกงาน ก็ไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้เลย
โดย : นักศึกษาฝึกงาน
เมื่อ : 2009-11-12 07:29:00

คำตอบ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2549 กำหนดให้จัดเก็บค่าห้องสมุดและค่าอินเทอร์เน็ตทุกภาคเรียน ยกเว้นการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดเก็บค่าบริการดังกล่าว หมายถึง ให้มีสิทธิ์ใช้ในฐานะ (สภาพ) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เช่น ยืมหนังสือ หรือบริการเอกสารข้อมูล ผ่านระบบ Internet ของมหาวิทยาลัยได้
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2009-11-19 16:28:00