A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ช่วยตรวจสอบ มทร วข กส ด้วยครับ

คือว่า ช่วงเปิดเทอมของหอพักใน มีการมั่วสุ่มกันมากภายในหอพักใน มีทั้งการกินเหล้า สูบบุหรี่ ยาเสพติด ช่วยตรวจค้นตรวจสอบด้วย แทนที่หอพักในจะมีความปลอดภัยและเป็นระเบียบ
โดย : คนหวังดีต่อมหาลัย
เมื่อ : 2010-04-29 21:57:00

คำตอบ

ในปี 2552 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องปรามและเฝ้าระวังยาเสพติดในหอพักสวัสดิการนักศึกษามีการสุ่มตรวจสารเสพติดครั้งที่ 1 ในหอพักชายราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 พบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 4 ราย โดยวิทยาเขตกาฬสินธุ์ได้มอบให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดูแลบำบัดนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด สำหรับปี 2553 จะได้ดำเนินการสุ่มตรวจภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่หอพักร่วมตรวจเป็นประจำทั้งภาคกลางวัน และกลางคืน รวมถึงการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมมิให้นักศึกษาที่พักในหอพักเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2010-05-20 10:55:00