A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : จากคำตอบเรื่อง การเก็บเงินค่าใช้ห้องสมุด

จากคำถามเรื่องการเก็บเงินค่าใช้ห้องสมุด ในขณะที่นักศึกษาออกฝึกงาน ที่ท่านเคยตอบไปแล้วดังนี้

การเก็บเงินค่าใช้ห้องสมุด
ทำไมนักศึกษาฝึกงานต้องจ่ายค่าห้องสมุด ค่าอินเตอร์เน็ต ด้วยค่ะ
ทั้งๆที่นักศึกษาออกไปฝึกงานไม่ได้ใช้ ทำไมทางมหาวิทยาลัยต้องเรียกเก็บกับนักศึกษาด้วย
หรืออยากเรียกเก็บก็เก็บ อาจเป็นระเบียบทางมหาวิทยาลัยหรือค่ะที่ต้องเรียกเก็บ
อีกอย่างเรียกเก็บไปแล้วกลับเข้ามาเรียนต่อให้เทอมหน้าก็ขอให้เพิ่มหนังสือด้วยนะค่ะ
นักศึกษาแย่งหนังสือกันจะแย่แล้วค่ะ

ท่านตอบว่า

เป็นไปตามระเบียบฯ


กระผมมีความเห็นว่า การตอบคำถามว่าเป็นไปตามระเบียบทำให้มีความรู้สึกคล้ายกับว่าท่านอยากตอบว่า

"ก็จะเก็บจะมีอะไรมัย" (เป็นเพียงความเห็นส่วนตัว)

กระผมคิดว่า หากท่านจะมีน้ำใจช่วยเหลือนักศึกษาบ้าง ท่านน่าจะนำเข้าที่ประชุม เพื่อทบทวนแก้ไขระเบียบน่าจะดีกว่านะครับ การตอบว่าเป็นไปตามระเบียบ ทำให้กระผมมีข้อสงสัยต่อไปนี้

คำถาม

1. ผู้บริหารท่านใดเป็นผู้ออกกฏระเบียบข้อนี้ (อยากทราบชื่อบุคคล)
2. ต้องการสอบถามว่า จำนวนเงินที่นักศึกษากลุ่มที่ฝึกงานแต่ต้องจ่ายให้กับห้องสมุด เป็นจำนวนเงินในแต่ละเทอม์นั้นเป็นตัวเลขเท่าใด
3. จะมีความพยามแก้ไขระเบียบเรื่องนี้หรือไม่
4. ทำไมห้องสมุดไม่ให้ความสำคัญกับจำนวนหนังสือเลย แต่กลับให้ความสำคัญกับสิ่งก่อสร้าง ตกแต่งให้สวยงาม หนังสือที่ต้องการ มีน้อย และไม่มีให้ค้นคว้า
โดย : นักศึกษาทุนน้อย
เมื่อ : 2011-01-28 21:20:00

คำตอบ

ตอบคำถามข้อที่ 4
การตกแต่งพื้นที่ให้สวยงาม มีเหตุผลดังนี้
1. มาจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ ประกอบกับเป็นหลักการหนึ่งสำหรับการจัดห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) ที่จะต้องจัดสถานที่ให้มี สีสันสวยงาม ชวนมอง บรรยากาศดี สะอาด มีระเบียบ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าใช้ห้องสมุดมากขึ้นเพื่อที่สำนักจะได้ทราบความต้องการอื่น ๆ ของผู้ใช้บริการที่จะตามมาภายหลัง
2. สืบเนื่องจากการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ สระบุรี สุรินทร์ ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2551 ฝึกซ้อมแผนในห้องบังคับการ (CPX) และวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 ฝึกซ้อมแผนภาคปฏิบัติในพื้นที่ (FTX) ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น ได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า อาคารของสำนักฯ ควรดำเนินการจัดทำระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานอาคารสูง ประกอบด้วยระบบเตือนการเกิดอัคคีภัย ระบบน้ำดับไฟ ทางสัญจรที่สะดวก รวมทั้งทางหนีไฟ จึงได้ดำเนินการพร้อมกันกับการปรับปรุงสถานที่
3. งบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ไม่ได้มาจากเงินค่าบำรุงห้องสมุด แต่มาจากงบประมาณแผ่นดิน หมวดครุภัณฑ์

- ส่วนเรื่องหนังสือที่ท่านบอกว่ามีน้อยนั้น สำนักฯ ได้ดำเนินการจัดหาอย่างต่อเนื่องจากเงินค่าบำรุงห้องสมุด โยดำเนินการดังนี้
1. ทำการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการโดยจัดส่งรายการหนังสือไปยังคณะ สาขาวิชาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
2. การจัดตลาดนัดหนังสือ (Book Fair) ในงานตลาดนัดการเรียนรู้ประจำปี โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ มทร.อีสาน สามารถเลือกและเสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการให้จัดซื้อเข้าห้องสมุดได้ ล่าสุดจัดระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2554
3. สำนักฯ เปิดบริการให้ผู้ใช้บริการเสนอรายชื่อพร้อมรายละเอียดหนังสือที่ต้องการให้จัดซื้อเข้าห้องสมุดได้ตลอดปี โดยท่านสามารถแจ้งความต้องการได้ที่เคาน์เตอร์บริการของห้องสมุดตลอดเวลาที่เปิดทำการ หรือเสนอผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดหน้าแรกตรง "เสนอซื้อหนังสือ" ก็ได้

สำหรับหนังสือที่บอกว่าไม่เพียงพอ อยากขอความกรุณาช่วยระบุ สาขาวิชาที่ท่านต้องการใช้เพื่อที่จะได้จัดส่งรายการหนังสือได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-02-10 09:48:00