A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : รอการพิจารณา

วันที่ 23 พ.ค. 54 ได้มีการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าพักหอพัก ปี 54 แต่ในชื่อดิฉันเขียนว่า รอการพิจารณา แล้วรอการพิจารณา หมายความว่าอะไรค่ะ
โดย : เด็กอยากอยู่หอ
เมื่อ : 2011-05-23 22:09:00

คำตอบ

แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอชี้แจงดังนี้
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ต้องอยู่หอพักทุกคน แต่เนื่องด้วยปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประมาณ 2,500 คน แต่หอพักนักศึกษารับนักศึกษาเข้าพักได้ จำนวน 1,991 คน โดยแบ่งเป็นห้องพักให้กับนักศึกษาเก่าพักต่อ จำนวน 404 คน และห้องพักสำหรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 1,587 คน ซึ่งนักศึกษาใหม่มีจำนวนเกินที่หอพักจะรับเข้ามาพัก ประมาณ 913 คน ดังนั้นทางแผนกงานบริการหอพักนักศึกษาได้ให้นักศึกษายื่นใบคำร้องขอไม่อยู่หอพัก เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานหอพักพิจารณา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี้
บ้านนักศึกษาใกล้มหาวิทยาลัย นักศึกษามีโรคประจำตัว นักศึกษาพักกับญาติซึ่งที่พักจะต้องอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยและสามารถดูแลรรับผิดชอบนักศึกษาได้ และเหตุผลอื่น ๆ ตามความจำเป็น (ทั้งนี้การยื่นใบคำร้องต้องมีหลักฐานประกอบการพิจารณา และสามารถตรวจสอบได้)
หากมีนักศึกษาไม่มารายงานตัวเข้าหอพักภายในวันที่ำกำหนด ทางแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา จะดำเนินการติดตามด้วยการโทรสอบถาม ถ้ามีนักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าพักในหอพัก ทางแผนกงานบริการหอพักนักศึกษาจะนำนักศึกษาที่ระบุว่า "รอการพิจารณา" เข้าพักแทน และในส่วนของนักศึกษาที่ระบุว่า "ติดต่อสำนักงานหอพัก" หมายถึงนักศึกษาที่ได้เขียนใบคำร้องแล้วได้รับอนุมัติไม่ต้องอยู่หอพักนักศึกษา นักศึกษาต้องติดต่อและดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อที่แผนกงานบริการหอพักนักศึกษาจะได้ดำเนินการเบิกเงินคืนให้แก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่ยื่นหลักฐานครบแล้วสามารถติดต่อรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 30 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-06-29 09:26:00