A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : รูปรับปริญญาไม่ตรงกับรายชื่อหรือไม่มีชื่อ

รูปรับปริญญาไม่ตรงกับรายชื่อหรือไม่มีชื่อนั้น ผมเคยสอบสอบถามกับทางร้านโปรคัลเลอร์นั้นทางร้านบอกว่าการส่งรายชื่อนั้นมาจากเจ้าหน้าที่ทางมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ตรวจทาน คือผมอยากเสนอว่าผู้ตรวจทานรายชื่อนั้นควรจะเป็นอาจารย์ในสาขานั้นๆ เพราะอาจารย์ทุกคนจำศิษย์ของตัวเองได้ อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ผิดน้อย รายละเอียดเหล่านี้อาจจะไม่ใหญ่มากนัก แต่มีความสำคัญกับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความสำคัญต่อความรู้สึก รูปเป็นสิ่งที่เก็บไว้ได้เป็นเวลานานและเป็นที่น่าภูมิใจของตัวเด็กเองและพ่อแม่ ขอขอบคุณครับ
โดย : engineering 17
เมื่อ : 2011-05-31 19:57:00

คำตอบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอตอบว่า
ขั้นตอนการจัดทำรายชื่อบัณฑิต
1. เจ้าหน้าที่แจกบัตรถ่ายภาพ ให้กับบัณฑิตในวันซ้อมย่อย เพื่อให้บัณฑิตนำมาให้ในวันถ่ายภาพ รายละเอียดในบัตรประกอบด้วย ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ซึ่งพิมพ์ออกจากระบบและเว้นช่องว่างไว้สำหรับเขียนแถวและำลำดับที่ ในการยืนถ่ายภาพ
2. ในวันถ่ายภาพ บัณฑิตที่สามารถขึ้นถ่ายภาพหมู่ได้จะต้องเป็นบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานั้น เจ้าหน้าที่เรียกบัณฑิตตั้งแถว จัดเรียงตามจำนวน และระดับความสูง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้บัณฑิตนำบัตรถ่ายภาพมาเขียนแถวและลำดับที่ที่บัณฑิตยืน กรณีที่บัณฑิตไม่นำบัตรถ่ายภาพมา เจ้าหน้าที่จะให้บัตรเพื่อให้บัณฑิตเขียนชื่อ-สกุล สาขาวิชา ด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่เก็บบัตรถ่ายภาพก่อนขึ้นอัฒจรรย์ และจัดทำรายชื่อ
3. การตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต เพื่อให้ตรงกับภาพถ่าย
3.1 เจ้าหน้าที่ติดต่อตัวแทนบัณฑิตให้มาตรวจสอบรายชื่อที่มหาวิทยาลัย
3.2 เจ้าหน้าที่ส่งไฟล์ภาพและรายชื่อให้กับตัวแทนบัณฑิต ในกรณีที่ไม่สะดวกมาตรวจสอบรายชื่อที่มหาวิทยาลัย
3.3 เจ้าหน้าที่นำภาพถ่ายพร้อมรายชื่อให้อาจารย์ตรวจสอบ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับตัวแทนบัณฑิตได้
4. เจ้าหน้าที่ส่งรายชื่อที่ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้กับร้านโปรคัลเลอร์ดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ บัณฑิตท่านใดที่รูปไม่ตรงกับรายชื่อหรือไม่มีรายชื่อให้มาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 8 ชั้น 2 เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-06-29 09:45:00