A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : โอกาสการเรียนที่ RMUTI

1. กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ปวช. ต่อ ปวส. ประมาณเมื่อไรครับ 2. การเตรียมตัวสอบต้องเตรียมเนื้อหาอะไรบ้าง และคะแนนมี**ส่วนเท่าไรในแต่ละวิชาที่สอบคัดเลือก รวมทั้งโอกาสการเข้าเรียนต่อมีมากไหมครับ (จำนวนผู้สมัครต่อจำนวนที่รับได้ในปีที่ผ่านมา) 3. การเรียนที่ราชมงคลกับที่อาชีวะต่างกันอย่างไร เช่นงบประมาณที่รัฐสนับสนุนต่อหัวนักศึกษา หรือ โอกาสการได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา
โดย : ปวช 3. ผู้กำลังตัดสินใจจะเรียน
เมื่อ : 2009-10-12 14:23:00

คำตอบ

1. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
2. ให้ศึกษาจากระเบียบการรับสมัครสอบ
3. โดยเฉลี่ยคณะบริหารธุรกิจประมาณ 1 : 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประมาณ 1: 6
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับอาชีวะ สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (Unit costs) ประมาณ 50,000 บาท สำหรับโอกาสการได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย ขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเป็นสำคัญ การเรียนแตกต่างกันอย่างไรนั้น ผู้เรียนอาจจะต้องหาข้อมูลเองเพิ่มเติมอีกมาก ไม่สามารถสรุปได้ในการตอบครั้งนี้
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2009-10-21 11:22:00