A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : มาตรฐาน

มารตฐานการเรียนการสอนควรจะเป็นอย่างไร อย่างเช่นมาตรฐานวิชาโปรเจคของคณะวิศวะกรรมซึ่งแต่ละแผนกมีความยืดหยุ่นของวิชาที่แตกต่างกันออกไป แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ถ้าทุกแผนกที่มีวิชาโปรเจคบรรจุในแผนการเรียนอยู่ สามารถผ่านวิชานี้ไปได้ถึง ร้อยละ 90 ของนักศึกษาที่ทำการลงทะเบียน แต่ถ้ามีแผนกใดแผนกนึงมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาโปรเจคซึ่งเป็นเทอมสุดท้าย แต่มีนักเรียนผ่านไปได้เพียง 5% เท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากแผนกอื่นที่มีอัตราการผ่านถึง 90% คุณคิดว่าความแตกต่างระหว่างแผนกที่ผห่านถึง 90% กับแผนกที่ผ่านเพียง 5% แตกต่างกันอย่างไร 1.นักเรียนแผนกที่ผ่านเพียง5% โง่มาก 2.มาตรฐานของแผนก5% สูงมาก 3.มาตรฐานดีแล้วแต่แผนก90% หละหลวม 4.แผนกนั้นไม่มีคุณภาพ 5.จบเยอะไม่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพจนไม่จบ
โดย : นักศึกษา
เมื่อ : 2008-12-03 10:46:00

คำตอบ

เกี่ยวกับมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิศวกรรม เพื่อเป็นการตอบข้อร้องเรียนดังกล่าว คณะได้ตรวจสอบข้อมูลและได้เชิญหัวหน้าสาขาวิชาพร้อมกับอาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงานวิศวกรรมประชุม ซึ่งที่ประชุมชี้แจงว่า ในการเรียนการสอนในวิชาโครงงานวิศวกรรม ได้ใช้ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการสอนและประเมินในวิชาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดรูปแบบตามโครงการรายวิชาโครงงานวิศวกรรมที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2009-01-28 17:27:00