A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : คำร้องเรียน

ท่านอธิการบดีคับ ผม อยากร้องเรียนเรื่อง ที่สมัครเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง
โดยที่สมัครผ่านเว็บของ มทร.(ขอนแก่น) แต่รายชื่อที่สมัครไปอยู่ที่ มทร.(กลาง) ทำไห้ไม่สามาถไปสอบได้คับ เพราะว่าไปสอบที่ มทร.(ขอนแก่น) แต่ไม่มีรายชื่อจึงเรียนมาเพื่อทราบ
โดย : Jo
เมื่อ : 2010-11-30 13:23:00

คำตอบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาแล้วขอแจ้งรายละเอียดดังนี้ คือ
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระบบโควตา เริ่มทำการสอบวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมานั้น ในส่วนของการรับสมัคร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ไม่มีการเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ ผู้ที่สนใจสมัครต้องไปสมัครด้วยตนเองที่วิทยาเขตฯ เท่านั้น การสมัครเข้าศึกษาระบบโควตาผ่านเว็บไซต์ประจำปีการศึกษา 2554 มีเฉพาะศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากใบสมัครที่ได้จากการสมัครผ่านเว็บไซต์นั้น ระบุอย่างชัดเจนว่า "ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" รวมถึงรหัสสาขาวิชาหากผู้สมัครศึกษาในระเบียบการรับสมัคร จะเห็นได้ว่ารหัสสาขาของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ และวิทยาเขตขอนแก่นไม่เหมือนกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมหาวิทยาลัยฯ จะนำข้อร้องเรียนไปปรับปรุงในการสมัครครั้งต่อไป
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2010-12-07 13:41:00