A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : คุรุคามวาสีหอพัก

จากที่ชี้แจงว่า
หอพักคุรุคามวาสี คณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก ได้กำหนดให้เป็นหอพักของบุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานผู้มีรายได้น้อย และมีความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย เนื่องจากที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย
อยากทราบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยในตำแหน่งพนักงานในสถบันอุดมศึกษา ที่บรรจุแล้วหลายๆท่านที่ยังไม่มีที่พัก พูดได้ว่ามีสิทธิ์อยู่แล้วรอสิทธิ์ จะให้เข้าพักที่ไหน เงินเดือนก็ยังไม่ปรับขึ้น ที่พักก็ยังไม่มี ต้องเช่าหอพักอยู่ เงินเดือนก็ต่างกับลูกจ้างชั่วคราวไม่กี่บาทแล้วในตอนนี้ เราต้องรอต่อไปนานเท่าไร
ให้ความสนใจเราด้วย
โดย : อาจารย์ พนักงานสถาบันฯ คนไกลบ้าน
เมื่อ : 2011-11-03 09:21:00

คำตอบ

แผนกงานบริการและสวัสดิการ ขอเรียนชี้แจงให้ีทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาบ้านพักได้มีมติในที่ประชุมเกี่ยวกับหอพักคุรุคามวาสี ว่าให้เป็นหอพักสำหรับลูกจ้างเงินรายได้ เนื่องจากลูกจ้างเงินรายได้เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรที่มหาวิทยาลัยต้องดูแลด้วยเช่นกันและไม่มีสิทธิ์ในการขอที่พักอาศัย ประเภท แฟลต บ้านพัก หอพักภาติกวัฒน์ หอพักพัฒนาศรม จึงพิจารณาตามมติดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันลูกจ้างเงินรายได้บางกลุ่มที่พักอาศัยที่หอพักคุรุคามวาสีได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงจึงต้องพักอาศัยที่แฟลตหรือบ้านพัก ซึ่งเมื่อปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยจะมีการย้ายกลับคืน คณะกรรมการพิจารณาบ้านพักจึงจะเปิดให้บุคลากร ขอใช้สิทธิ์การเข้าพักอาศัยในแฟลต บ้านพัก หอพักคุรุคามวาสี หอพักภาติกวัฒน์ พอพักพัฒนาศรม ที่ว่างต่อไป
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-12-07 10:10:00