A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : การลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ท

เป็นมหาวิทยาลัยแล้ว การลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ทน่าจะทำได้ดีกว่านี้ปรับปรุงให้ใช้ได้หน่อยเป็นระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคหน่อยอย่าโลเทคนักเลยอายเขา
โดย : เด็กโคราช
เมื่อ : 2009-05-26 09:34:00

คำตอบ

การลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ระบบ ESS ในส่วนของการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา และการลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2552 อยู่ในช่วงของการทดลองใช้งาน เนื่องจากระบบนี้มหาวิทยาลัยได้นำมาใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งโปรแกรมและระบบงานอาจจะมีข้อขัดข้องบ้าง ขณะนี้ทางสำนักฯ ได้เก็บรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ไว้เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ขอยกตัวอย่างปัญหาที่พบ เช่น
1. ความล่าช้าของระบบเนื่องจากมีผู้ใช้งานมาก ในช่วงของการลงทะเบียนในวันแรก ๆ จะมีนักศึกษาจำนวนมากเข้าไปใช้งานในระบบ ทำให้เกิดปัญหาที่ต้องรอเพื่อดำเนินการให้เสร็จในแต่ละขั้นตอน จนกว่าจะดำเนินการลงทะเบียนให้ครบทุกขั้นตอน
2. นักศึกษาบางคนไม่อ่านขั้นตอนการลงทะเบียนให้เข้าใจก่อน เมื่อลงทะเบียนในระบบไม่ครบทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ จึงทำให้นักศึกษาบางคนไม่มีรายชื่อในระบบ บางคนลงทะเบียนซ้ำ บางคนเกิดขัดข้องในขณะที่ดำเนินการลงทะเบียน เนื่องจากขาดข้อมูลบางส่วนที่ข้ามขั้นตอน จึงไม่สามารถลงทะเบียนได้
ทั้งนี้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สำนักฯ ได้เพิ่มช่องทางต่าง ๆ เพื่อตอบปัญหาและแก้ไขให้สามารถดำเนินการได้ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2009-06-05 10:17:00