A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ย้ายสถานที่เรียน

ผมเป็นผุ้ปกครองขอถามอาจารย์ว่าลูกเรียนอยูที่ขอนแก่นปี2เทอม1จะขอย้ายมาเรียนที่โคราชในช่วงปี2เทอมที่2
ได้หรือไม่ครับ
ขอบคุณมากครับ
โดย : ผู้ปกครอง
เมื่อ : 2011-06-19 18:45:00

คำตอบ

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาเรียนที่ศูนย์กลางฯ มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา นั้น มีข้อกำหนดดังนี้
1. ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณบดีของทั้ง 2 สถาบัน
2. นักศึกษาต้องมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
3. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. หลักเกณฑ์การรับโอนให้นำบทบัญญัติในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อที่ 32 การเปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชา ข้อ (2) (3) (4) และ (5) มาบังคับใช้โดยอนุโลม
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-08-24 14:15:00