A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ขอคำชี้แจงค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแ้จ้งว่า ในการออกประกาศการเรียกเก็บเงินแบบเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงประโยชน์ของนักศึกษาเป็นหลัก เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของแต่ละภาคการศึกษาให้มีความเหมาะสมแ้ล้ว+++

และนี้คือคำตอบ ที่ผมได้มาจากครั้งก่อนแล้ว**ตระหนักถึงนักศึกษาประโยชน์อะไรที่จะได้รับ ไม่เห็นจะมี ถ้ามีก็ช่วยอธิบายด้วยนะครับเสียเทอมละ 1000+ แบบเหมาจ่ายนี้ คิดว่ายุติธรรมต่อนักศึกษาแล้วเหรอครับ
โดย : เด็กวิศวะ
เมื่อ : 2012-05-24 23:21:00

คำตอบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งว่า
ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ "ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าบำรุง ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษา พ.ศ. 2554" ให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-06-26 09:03:00