A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : เรื่องการลงทะเบียนเรียน(ผ่านอินเตอร์เน็ต)

เนื่องจากการลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ตมีปัญหามาก ล้าช้า เกิดข้อขัดคร่องบ่อยมาก ต้องวิ่งเรื่องวุ่นวาย และทำไมต้องกำหนดลงทะเบียนวันเดียวครับ ทางมหาลัยก็น่าจะทราบน่ะครับว่าการลงทะเบียนทางเน็ตมีปัญหามากควรจะกำหนดวันลงทะเบียนประมาณ 2-3 วัน ทางมหาวิทยาลัยจะมีการแก้ไขและปรับปรุงได้อย่างบ้างครับ
โดย : นักศึกษา
เมื่อ : 2011-03-20 10:37:00

คำตอบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอชี้แจงว่า
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 เพียงวันเดียว การวิ่งเรื่องวุ่นวายนั้นมีสาเหตุจากหลายข้อเช่น
- บางคณะไม่ส่งแผนการเรียนเข้าระบบ ESS ทำให้นักศึกษามองไม่เห็นรายวิชา นักศึกษาจึงต้องติดต่อกับทางคณะเอง
- กรณีนักศึกษาลงทะเบียนกรณีพิเศษต่าง ๆ เช่น ลงเกินหน่วยกิต จึงต้องเขียนใบคำร้องในการขอลงเกินหน่วยกิตที่กำหนดในภาคการศึกษานั้น ๆ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
- ส่วนเรื่องระบบลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตที่มีความล่าช้านั้น เนื่องจากมีนักศึกษาเข้ามาใช้งานเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ดูแลระบบทำหารปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-04-04 10:59:00