A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : อยากถามว่า

อยากถามว่ายื่นขอสำเร็จการศึกษา ปวส ปีสุดท้ายยังไงครับ
โดย : ปวส
เมื่อ : 2010-12-10 09:17:00

คำตอบ

สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาแล้วขอแจ้งรายละเอียดดังนี้ คือ
1. นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนว่าครบตามแผนการเรียนหรือไม่ ถ้าเรียนครบแล้วให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภายใน 30 วัน หลังเปิดภาคการศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลประกาศคาดว่าสำเร็จการศึกษา
2. นักศึกษารับเอกสาร ใบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการลงทะเบียนและประวัตินักศึกษาบางส่วนที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษารับรองการตรวจสอบ
3. นักศึกษารับเอกสาร คำร้องขอเอกสารสำเร็จการศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอนรับเอกสารเมื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-01-11 14:41:00