A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : แจ้งผลเรียนช้า

ทำไม แจ้งผลการเรียนก่อนลงทะเบียนภาคฤดูร้อนเพียงแค่ 1 วัน สาเหตุเป็นเพราะ อะไร ไม่คิดบางหรอว่า อินเตอร์เนตของทางมหาลัย อาจมีความขัดข้อง ในการแจ้งผลการเรียน น่าจะแจ้งล่วงหน้าให้มากกว่านี้ นะค่ะ
โดย : นักศึกษา
เมื่อ : 2010-03-15 17:53:00

คำตอบ

ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ขอแจ้งให้นักศึกษาทราบว่า การแจ้งผลการเรียนล่วงหน้าก่อนวันลงทะเบียนจำนวน 1 วันนั้น ถ้าพิจารณาแล้ว มหาวิทยาลัยถือว่ามีเวลาสำหรับให้นักศึกษาเตรียมตัวสำหรับการลงทะเบียนภาคฤดูร้อนน้อยที่สุด มีสาเหตุมาจาก การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ ถ้ามีนักศึกษาต้องการลงทะเบียน นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต จะต้องใช้เวลาในการศึกษา 3 เท่าของภาคเรียนปกติ รวมระยะเวลาสำหรับการเรียนภาคฤดูร้อน 8 สัปดาห์ (ไม่นับรวมเวลาสำหรับการสอบ) ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีเวลาที่จำกัดสำหรับดำเนินการ การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในภาคฤดูร้อนของทุก ๆ ปีการศึกษา เช่น จำนวนวันลงทะเบียน จำนวนวันสำหรับการเพิ่ม/ถอน จำนวนวันสอบประจำภาค จำนวนวันสำหรับการตรวจข้อสอบของอาจารย์ผู้สอน จำนวนวันสำหรับการประมวลผล จำนวนวันสำหรับการประกาศผล จำนวนวันที่ขอสำเร็จการศึกษาและจำนวนวันของการออกเอกสารทางการศึกษา เป็นต้น
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2010-03-25 15:50:00