A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : ลงเรียนซัมเมอร์

อยากจะขอเรียนถามว่า ทำไมมทร.อีสาน ถึงไม่มีนโยบายลงเรียนช่วงซัมเมอร์ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่อาจจะตก หรือต้องการเพิ่มเกรด ซึ่งหากดูจากมหาวิทยาลัยอื่นๆล้วนแต่มีระบบเหล่านี้ทั้งนั้น ซึ่งเราเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ก็ควรที่จะมีไม่ใช่หรือ อีกอย่างสถาบันการศึกษาเป็นที่เดียวที่ให้โอกาสนักศึกษา แล้วทำไมไม่ให้ นักศึกษาจะได้จบพร้อมเพื่อน แม้จะเป็นการฝึกให้นักศึกษาตั้งใจเรียนให้ผ่านให้ได้ แต่สำหรับคนบางคนอาจจะตั้งใจมากแล้วแต่ยังได้ไม่ดี ขอการพิจารณาด้วย
โดย : นักศึกษา
เมื่อ : 2012-01-12 09:16:00

คำตอบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
1. กรณีนักศึกษามีรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน แต่ประสงค์จะลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนจะต้องมีนักศึกษาจำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยให้นักศึกษาติดต่อคณะที่ศึกษาอยู่เพื่อทำคำร้องขอเปิดรายวิชา
2. กรณีมีจำนวนนักศึกษา ไม่ถึง 15 คน หรือจะสำเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องยินดีที่จะเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อนให้ (ถ้าอาจารย์ผู้สอนเปิดรายวิชาให้ นักศึกษาต้องติดต่อคณะที่ศึกษาอยู่เืพื่อทำคำร้องขอเปิดรายวิชา)
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-02-01 16:52:00