A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: chmod() has been disabled for security reasons

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/application/controllers/Document.php
Line: 10
Function: __construct

File: /export/webfiles/main/president/V2/answer/index.php
Line: 292
Function: require_once

RMUTI President

รายละเอียดการตอบคำถาม

คำถาม : จราจรหน้ามหาวิทยาลัย

ผมอยากให้มีไฟแดงตรงประตูทางออกครับ
เพราะตอนเย็นรถติดมากกลัวนักศึกษาเกิด
อุบัติเหตุครับ
โดย : เด็กวิศวะ
เมื่อ : 2011-04-06 14:42:00

คำตอบ

แผนกงานอาคารสถานที่ร่วมกับแผนกงานรักษาความปลอดภัยประสานกับกรมทางหลวงแล้ว ได้รับการชี้แจงว่า ทางเข้าออกของมหาวิทยาลัยถือเป็นนิติบุคคล ไม่ใช่ทางแยกสาธารณะ อีกทั้งจำนวนรถที่เข้า-ออก มหาวิทยาลัย ปริมาณไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน กับการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจร โดยการ จัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำนวยความสะดวกโบกรถทั้งทางเข้าออก เป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้า ตั้งแต่ เวลา 07.15-08.30 น. ช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.30 - 17.30 น. แต่เท่าที่ผ่านมานักศึกษาและบุคลากรบางคน ไม่ให้ความร่วมมือทั้งยังฝ่าฝืนสัญญาณมือของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสนและไม่สแน่ใจในการปฏิบัติงาน
โดย : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-04-22 10:31:00