ขั้นตอนการเชื่อมต่อ RMUTI-WiFi สำหรับ iOS (iPhone/iPad/iPod)

Download PDF

การเชื่อมต่อ RMUTI-WiFi ด้วย iPhone/iPad/iPod หรืออุปกรณ์ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ iOS สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งไฟล์หรือโปรแกรมเพิ่มติม

ขั้นตอนการเชื่อมต่อโดยย่อ

 1. แท็บที่ไอคอน Settings เปิดหน้าจอการกำหนดคุณสมบัติเครื่อง
 2. แท็ปที่ไอคอน Wi-Fi เปิดหน้าจอการกำหนดคุณสมบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi
 3. หน้าจอจัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ให้เปิดการเชื่อมต่อ [On]
 4. แท็บที่รายการ RMUTI-WiFi จากรายการชื่อบริการ
 5. ป้อนบัญชีสมาชิกในช่อง Username และป้อนรหัสผ่านในช่อง Password
 6. แท็บปุ่ม Join ด้านบนขวาของจอ เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ
 7. ที่หน้าจอแสดงข้อมูล Certificate ให้แท็บปุ่ม Accept เพื่อรับรองข้อมูล Certificate
 8. กระบวนการเชื่อมต่อจะเริ่มขึ้น และผลการเชื่อมต่อที่สำเร็จ

วิดีโอแนะนำขั้นตอน

ขั้นตอนการยกเลิกการจดจำการเชื่อมต่อโดยย่อ

 1. แท็บที่ไอคอน Settings เปิดหน้าจอการกำหนดคุณสมบัติเครื่อง
 2. แท็ปที่ไอคอน Wi-Fi เปิดหน้าจอการกำหนดคุณสมบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi
 3. หน้าจอจัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ให้เปิดการเชื่อมต่อ [On]
 4. แท็บไอคอนรูปลูกศรด้านขวาของรายการ RMUTI-WiFi เพื่อเปิดหน้าจอแสดงรายละเอียด
 5. แท็บปุ่ม Forget this Network ด้านบนของหน้าจอ
 6. แท็บปุ่ม Forget บนหน้าจอยืนยัน เพื่อลบการจดจำคุณสมบัติการเชื่อมต่อ
 7. สิ้นสุดการลบการจดจำการเชื่อมต่อ

วิดีโอแนะนำขั้นตอน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

This entry was posted in บริการด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.