ประกาศเรื่องยกเลิกการให้บริการเครือข่ายไร้สายที่ล็อกอินแบบเว็บ

Download PDF

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN / WiFi) ภายในศูนย์กลางมหาวิทยาลัยด้วยชื่อ จำนวน 2 ชื่อ คือ

  • RMUTI-WiFi เป็นบริการที่กำหนดให้สามารถเชื่อมต่อได้ทันทีก่อน แต่เมื่อต้องการใช้งานจะต้องล็อกอินเข้าใช้งานแบบเว็บ (Captive Portal)
  • RMUTI-WiFi.1x เป็นบริการที่ต้องดำเนินการล็อกอินเมื่อต้องการเชื่อมต่อและใช้งาน

การบริการทั้ง 2 ชื่อ มีการให้บริการอย่างปกติและต่อเนื่องตลอดมา มีจำนวนผู้ใช้พร้อมกันอยู่ระหว่าง 100-200 คน และมีการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ใช้งานระหว่าง 200-300 คน

สาเหตุและปัญหา

ตั้งแต่ช่วงต้นปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา พบว่า มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบพกพาที่สามารถใช้งานเครือข่ายแบบไร้สายได้เป็นจำนวนมากเข้ามาใช้งานในบริเวณของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นอุปกรณ์ของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก อุปกรณ์เหล่านั้นถูกกำหนดให้เชื่อมต่อเครือขายแบบไร้สายโดยอัตโนมัติ แม้ผู้ใช้ไม่ต้องการใช้งานก็ตาม เมื่ออุปกรณ์พบการบริการเครือข่ายแบบไร้สายชื่อ RMUTI-WiFi ที่เปิดให้เชื่อมต่อได้ (Open) อุปกรณ์จะดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่ายทันทีและได้รับการกำหนดหมายเลขไอพีจากระบบโดยอัตโนมัติ

จำนวนการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายโดยรวมมีจำนวนสูงถึงประมาณ 700 คน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาขึ้นคือ หมายเลขไอพีที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะกับผู้ใช้งานปกติที่เชื่อมต่อทีหลังจะไม่ได้รับหมายเลขไอพี ไม่สามารถเชื่อมต่อและใช้งานเครือข่ายได้

การดำเนินการ

วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมา ต้องมีการคัดกรองการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ให้มีเฉพาะอุปกรณ์ที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้งานจริง ออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ จึงจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงการให้บริการเครือข่ายแบบไร้สาย 2 รายการคือ

  • เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของบริการชื่อ RMUTI-WiFi ที่เดิมมีการล็อกอินแบบเว็บ ให้ต้องล็อกอินตั้งแต่ขั้นตอนการเชื่อมต่อ (ตามมาตรฐาน IEEE 802.1x)
  • ยกเลิกการให้บริการชื่อ RMUTI-WiFi.1x เนื่องจากเป็นบริการแบบเดียวกันกับบริการของ RMUTI-WiFi แบบใหม่

กำหนดการ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

ผลกระทบ

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายให้ต้องล็อกอินตั้งแต่ขั้นตอนการเชื่อมต่อ ตามมาตรฐาน IEEE 802.1x มีรายละเอียดของการทำงานคืออย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ ทุกระบบปฏิบัติจะจำการเชื่อมต่อที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว เพื่อใช้ในการเชือมต่อครั้งต่อไป หรือ การเชื่อมต่อสำเร็จในครั้งก่อนนี้เคยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบุคคลใด ในการเชื่อมต่อครั้งต่อไปจะใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิม ซึ่งอาจไม่ตรงกับตัวตนของผู้ใช้คนปัจจุบัน วิธีการทำงานดังกล่าวทำให้เกิดเป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย คือ

  • ข้อดี: อุปกรณ์ที่เป็นของเฉพาะบุคคลและใช้งานคนเดียว ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการล็อกอินทุกครั้งที่เชื่อมต่อเครือข่าย
  • ข้อเสีย: อุปกรณ์ที่มีผู้ใช้หลายคน จะเกิดความไม่เป็นจริงของตัวตนของผู้ใช้ที่กำลังใช้งานเครื่อง เนื่องจากอาจเป็นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ก่อนหน้านี้ หากต้องการยกเลิกการจำบัญชีผู้ใช้และระห้สผ่าน จะต้องดำเนินการทุกครั้งก่อนปิดเครื่องหรือสิ้นสุดการใช้งานอุปกรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

This entry was posted in บริการด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต and tagged , , . Bookmark the permalink.