ขั้นตอนการเชื่อมต่อ RMUTI-WiFi สำหรับ Android

Download PDF

การเชื่อมต่อ RMUTI-WiFi ด้วยอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android เช่น อุปกรณ์พกพายี่ห้อ Samsung Galaxy, Sony บางรุ่น สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งไฟล์หรือโปรแกรมเพิ่มติม

ขั้นตอนการเชื่อมต่อโดยย่อ

  1. อยู่ระหว่างการจัดทำ

วิดีโอแนะนำขั้นตอน

 

ขั้นตอนการยกเลิกการจดจำการเชื่อมต่อโดยย่อ

  1. อยู่ระหว่างการจัดทำ

วิดีโอแนะนำขั้นตอน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

This entry was posted in บริการด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต and tagged , , . Bookmark the permalink.