เชิญชวนใช้งาน RMUTi VPN

Download PDF

การขยายตัวของการบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ใช้ได้จากหลากหลายสถานที่บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น จากเครือข่าย ADSL ที่บ้าน จากอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ หรือแม้แต่จากเครือข่าย 3G  แต่การเข้าถึงบริการบางอย่างจำเป็นต้องจำกัดพื้นที่ใช้งาน หรือต้องใช้ในตำแหน่งเครือข่ายที่กำหนด เช่น ต้องเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น หรือเข้าถึงบริการบางอย่างในมหาวิทยาลัยจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เป็นต้น

VPN (วีพีเอ็น) คือเทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน เชื่อมจากจุดใช้งานปัจจุบันหรือในอินเทอร์เน็ตไปยังเครือข่ายปลายทางหรือเครือข่ายส่วนตัว คุณสมบัติด้านเครือข่ายที่ได้หลังจากการเชื่อมต่อจะทำให้เสมือนนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งานบนเครือข่ายส่วนตัวนั้น การสื่อสารไปยังปลายทางอื่นจะใช้คุณสมบัติที่ได้หลังการเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารออกไป ทำให้เครือข่ายปลายทางมองเห็นว่าเป็นการสื่อสารจากเครือข่ายส่วนตัวนั้น

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN) เพื่อให้บริการสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ประโยชน์ของ RMUTi VPN

  • เข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้าน นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) ซื้อบริการจากผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้โดยกำหนดให้เข้าถึงบริการผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
  • เข้าถึงบริการอินทราเน็ตในมหาวิทยาลัยจากที่บ้าน เป็นการใช้บริการบางอย่างที่เป็นบริการเฉพาะหรือบริการอินทราเน็ตที่ติดตั้งและจำกัดให้ใช้งานจากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น การเข้าถึงและจัดการไฟล์บนพื้นที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเข้าถึงแม่ข่ายฐานข้อมูลของหน่วยงาน

การติดตั้งและใช้งาน RMUTi VPN

บุคลากรและนักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการติดตั้งโปรแกรมลูข่ายและใช้บริการได้จากหัวข้อ การติดตั้งและใช้งาน RMUTi VPN

ข้อจำกัดของการใช้งาน RMUTi VPN

ก่อนการเชื่อมต่อ RMUTi VPN การสื่อสารไปยังเครือข่ายใดๆ บนอินเทอร์เน็ต เป็นการสื่อสารโดยตรงจากเครื่องผู้ใช้ไปยังปลายทาง แต่เมื่อเชื่อมต่อ RMUTi VPN แล้ว การสื่อสารใดๆ ที่เกิดขึ้นจะผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเสมอ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องนี้ถูกเขียนใน บริการด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น